Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Program Çıktıları

1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerisine katkı sağladı.

2) Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisine katkı sağladı.

3) Bir sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisine katkı sağladı.

4) Gıda Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve araçları kullanma becerilerine katkı sağladı.

5) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerine katkı sağladı.

6) Ekip çalışmasına uyum sağlama becerisine katkı sağladı.

7) Bireysel çalışma becerisine katkı sağladı.

8) Bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurma becerisine katkı sağladı.

9) Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artmasına katkı sağladı.

10) Mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılmasına katkı sağladı.

11) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi, araştırma yeteneği yüksek, yönetim becerilerine sahip ve girişimcilik becerileri yüksek gıda mühendislerinin yetiştirilmesine katkı sağladı.

12) Gıda mühendisliği uygulamalarında seçenekli, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünce ile güvenli gıda üretiminin sağlanması ve kalite bilincinin sürdürülebilirliğinin kazanılmasına katkı sağladı.

13) Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığın artmasına katkı sağladı.

14) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesine katkı sağladı.

15) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesine katkı sağladı.