canlı destek

Eğitim Amaçları

Program Çıktıları

1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerisinin kazanılması.

2) Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisinin kazanılması.

3) Bir sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisinin kazanılması.

4) Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisinin kazanılması

5) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması.

6) Disiplin içi takımlarda ve çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisinin kazanılması.

7) Bireysel çalışma becerisinin kazanılması.

8) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi becerisinin kazanılması.

9) Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması

10) Mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılması.

11) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi, araştırma yeteneği yüksek, yönetim becerilerine sahip ve girişimcilik becerileri yüksek gıda mühendislerinin yetiştirilmesi

12) Gıda mühendisliği uygulamalarında seçenekli, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünce ile güvenli gıda üretimimin sağlanması ve kalite bilincinin sürdürülebilirliğinin kazanılması

13) Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığın artması.

14) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi.

15) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ