canlı destek

Eğitim Amaçları

Program Çıktıları

 

Program Çıktıları (PÇ)

PÇ1

Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerinin edinilmesi; bu bilgilerin karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisinin kazanılması.

PÇ2

Gıda Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisinin kazanılması.

PÇ3

Gıda Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlayabilme, bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisinin kazanılması.

PÇ4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisinin kazanılması.

PÇ5

Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi amacıyla deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisinin kazanılması.

PÇ6

Disiplin içi takımlarda ve çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi kazanılması; bireysel çalışma becerisinin kazanılması.

PÇ7

En az bir yabancı dil bilgisine sahip olması; sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, rapor hazırlayabilme, sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerilerinin kazanılması.

PÇ8

Yaşam boyu öğrenmenin önemi konusunda farkındalık kazanılması; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisinin kazanılması.

PÇ9

Mühendislik mesleğini etik sorumluluk doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılması ve gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinilmesi.

PÇ10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi edinilmesi.

PÇ11

Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmış ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi.

PÇ12

Gıda Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinilmesi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanılması.

PÇ13

Gıda mühendisliği uygulamalarında seçenekli, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünce ile güvenli gıda üretiminin sağlanması ve kalite bilincinin sürdürülebilirliğinin kazanılması.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ