canlı destek

Projeler

 

Üniversite Dışı Destekli Projeler

(1) PROJE: Krusifer grubu sebzelerin tohumlarından (karaturp, alabaş ve lahana) yeşil yöntemler kullanılarak ekstrakte edilen, saflaştırılan ve karakterize edilen sülforafanın biyoyararlanımının ve stabilitesinin artırılması için mikroenkapsülasyonu ve fonksiyonel gıda üretiminde kullanımı  ­- DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Figen Ertekin, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. İlkin Şengün, Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy, Doç.Dr. Nazlı Sarıkahya, DANIŞMAN: Prof. Dr. Hilal Şahin Nadeem,  BAŞLANGIÇ: 2021, BİTİŞ: 2024.

(2) PROJE: Çarpan Hava Jeti (Impıngement) Teknolojisi Kullanılarak Ev Tipi Fırın Prototipi Geliştirilmesi (Tasarımı) Ve Farklı Gıda Gruplarının Pişirilmesinde Test Edilmesi -DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Figen Ertekin, ARAŞTIRMACI: Doç. Dr. S.Nur Dirim, Doç.Dr. Utku Şentürk, BAŞLANGIÇ: 2021, BİTİŞ: 2023. 

PROJE: Domates Posasından Likopen Eldesinde Ekstraksiyon Öncesi Uygulanacak Bazı İşlemlerin Etkilerinin İncelenmesi ve Firma Özelinde Proje Kapsamındaki Prosesler İçin Optimum İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi- DESTEK: DİMES Gıda San. Tic. A.Ş., YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Filiz İÇİER, BAŞLANGIÇ: 01.05.2021, BİTİŞ: 01.02.2022

(3) PROJE: Fermantasyon Yöntemiyle Biyoaktif Peptitlerce Zenginleştirilmiş Spirulina Ürünü Üretimi - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Müge İşleten Hoşoğlu, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Sibel Karakaya, Doç. Dr. Onur Güneşer, Prof. Dr. Mehmet Ay, Doç. Dr. Tuğba Tümer,  BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022.

(4) PROJE: Yulaf Bazlı Ürünlerde in vitro Sindirim Sonrası Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitör Aktivitesi ve ß-Glukan Salımı Üzerine Farklı Gıda Matrikslerinin ve Fermantasyonun Etkisi  - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Özer Kınık, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Sibel Karakaya, BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2021.

(5) PROJE: Tarhanadan izole edilen laktik asit bakterilerinin probiyotik potansiyelinin incelenmesi - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. İlkin Şengün, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2020.

(6) PROJE: Koruk ürünlerinin (koruk suyu ve kurutulmuş koruk posası) et teknolojisinde ürün güvenilirliğini arttırma ve sağlıklı ürün formülasyonu geliştirme amacıyla kullanımı - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. İlkin Şengün, ARAŞTIRMACI: Doç. Dr. Gülen Yıldız Turp, BAŞLANGIÇ: 2018, BİTİŞ: 2021.

(7) PROJE: Isabella Üzüm (Vitis labrusca L.) Suyu ile Zenginleştirilmiş Probiyotik Yulaf Sütü Içeceği Üretiminin Optimizasyonu ve Depolama Süresince Probiyotik Bakterilerin Canlılığının Araştırılması - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Gülten GÜNDÜZ, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2020.

(8) PROJE: Kimyasal İnteresterifikasyon Ve Adsorbsiyon İşleminin Rafine Palm Oleinin Monoaçilgliserol,Diaçilgliserol (Mag/Dag) Miktarları, Erime Karakteristiği Ve Glisidil Ester Ve 3-Monokloropropan-1,2-Diol (Ge / 3-Mcpd) Düzeyleri Üzerine Etkisinin Araştırılması - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Pelin Günç Ergönül, ARAŞTIRMACI: Ar. Gör. Onur Özdikicierler, BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2021.

(9) PROJE: Sağlıklı Atıştırmalık Olarak Doğal ve Yüksek Protein İçerikli, Tüketime Hazır, Pişmiş Sebze Topu Geliştirilmesi Projesi - DANIŞMAN: Doç. Dr. Seda ERSUS - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Kazım Sunay; BAŞLANGIÇ:2020, BİTİŞ:2021

(10) PROJE: Endüstriyel Atık Kabuklarından Pektin Elde Edilmesinde Güncel Bir Yöntem; Ohmik Isıtma Destekli Ekstraksiyon - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Dr. Öğr. Üyesi Serdal Sabancı, ARAŞTIRMACI: Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Çevik, BAŞLANGIÇ: 1 Mart 2019, BİTİŞ: 1 Mart 2022

(11) PROJE: Yenilikçi, Sürdürülebilir, Selüloz Tabanlı Gıda Ambalajı Geliştirilmesi ve Bazı Taze Meyvelerde Kullanılması - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Seher Kumcuoğlu, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Şebnem Tavman, Danışman: Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021).

(12) PROJE: Glukozaminoglikan (GAG) İçeren Kolajen Nanoliflerinin (KGN) Elektro Eğirme İşlemi ile Elde Edilmesi ve Gıda Matriksinde Kullanımının Araştırılması - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Şebnem Tavman, Araştırmacı: Doç. Dr. Seher Kumcuoğlu, ARAŞTIRMACI: Dr. Öğr. Üyesi: Burcu Kaplan Türköz, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022).

(13) PROJE: Fotovoltaik/Termal (FV/T) Sistem ve Isı Pompasının Birlikte Kullanıldığı Hibrit Bir Gıda Kurutucu Sisteminin Tasarımı ve Deneysel Olarak İncelenmesi - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çolak Güneş, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Şebnem Tavman, Doç. Dr. Seher Kumcuoğlu, BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2022

(14) PROJE: Uzun raf ömürlü kimchi üretimi - YÜRÜTÜCÜ: Cevat Koç, DANIŞMAN: Hatice KALKAN YILDIRIM, Araştırmacılar: Dilara Okut, Ahmet Murat Mumcu, Damla Öykü Şahin, DESTEK: KFC Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım, BAŞLANGIÇ:  1 Nisan 2019, BİTİŞ: 1 Eylül.2021

(15) Proje Adı: Kaşar peynirinde petrol kokusu oluşumu: etkin küf ve mayaların klasik ve moleküler teknikler ile saptanması, peynir üretiminde teşvik eden faktörlerin ıncelenmesi, ılgili genlerin karakterize edilmesi ve moleküler test kiti geliştirilmesi, Destekleyen Kurum: TÜBİTAK, Proje Kodu: 1001, Proje No: 120O48, Yürütücü: Prof. Dr. Nurcan Koca, Araştırmacılar: Doç. Dr. Efe Sezgin, Doç. Dr. Gülten Gündüz, Arş. Gör. Dr. Müge Urgu Öztürk, Danışman: Prof. Dr. Yonca Yüceer Başlangıç: 2021 Bitiş: 2023 

(16) PROJE: 4,6- ve 4,3-a-glukanotransferazların hücre dışı rekombinant üretimi, optimizasyonu ve fırıncılık ürünlerinde kullanımının araştırılması, Destek: TÜBİTAK, TOVAG 218 O 003, YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. Ömer ŞİMŞEK. PROJE EKİBİ: Prof.Dr.Yekta GÖKSUNGUR, Doç.Dr. Enes DERTLİ, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: Devam ediyor.

(17) PROJE: Katı kültür fermantasyon yöntemi ile bira mayşe atığından mikrobiyal pigment üretimi, Destek: BAP, YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. Yekta GÖKSUNGUR. PROJE EKİBİ: Seda Sarıyıldız (YL Öğrencisi) BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: Devam ediyor.

 

 

Üniversite İçi Destekli Projeler (BAP)

(1) PROJE: Yenilikçi kurutma teknolojilerinin kullanımı ile zenginleştirilmiş sağlıklı ve besleyici atıştırmalık et ürünlerinin geliştirilmesi - YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Figen ERTEKİN. PROJE EKİBİ: Işıl İLTER (Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2023.

(2) PROJE: Sütlü Tatlılarda Azaltılmış Yağ İçeriğinin Aroma Salınımı Üzerine Etkisi. YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. YEŞİM ELMACI.PROJE EKİBİ:MÜGE BAYSAL(Lisansüstü Öğrenci).BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021

(3) PROJE: Probiyotik Bakterilerle Femente Salam Üretimi. YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr. İLKİN ŞENGÜN. PROJE EKİBİ: OLCAY TÜKEL (Lisansüstü Öğrenci).BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021

(4) PROJE: Bazı Doğal Antioksidanların ve Farklı Pişirme Koşullarının Köftelerde Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri. YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr. ÖZGÜL ÖZDESTAN OCAK. PROJE EKİBİ: BEYZA ERDOĞAN(Lisansüstü Öğrenci). BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021

(5) PROJE: Hindi Etine Uygulanan Ultrases ve Marinasyon İşlemlerinin Proteininin Fonksiyonel Özellikleri ile Protein Profili Üzerine Etkisi ve İn-Vitro Sindirim Sonrası Açığa Çıkan Peptitlerin Araştırılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. SİBEL KARAKAYA.PROJE EKİBİ: HADİYE NALBANT(Lisansüstü Öğrenci). BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021

(6) PROJE: Probiyotik laktik asit bakterisi ve mayaların şalgam suyundan izolasyonu, tanılanması, bu izolatların ve farklı bir hammadde olarak tarhananın kullanımı ile probiyotik şalgam suyu üretimi. YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr. İLKİN ŞENGÜN PROJE EKİBİ: BERNA ÖZTÜRK (Lisansüstü Öğrenci), Gülden KILIÇ(Lisansüstü Öğrenci), HÜSNİYE TANSEL YALÇIN (Akademik Personel), PERİHAN KENDİRCİ (Yurt İçinden Araştırmacı). BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022

(7) PROJE: Kakulenin (Elettaria cardamomum) antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi ve kakule ilave edilerek üretilen keklerin bazı kalite özelliklerinin incelenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. DUYGU KIŞLA. PROJE EKİBİ: MERVE ÖZPINAR (Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2022

(8) PROJE: Geleneksel Yoğurtlardan İzole Edilen Streptococcus thermophilus Suşlarının Hyaluronik Asit Üretim Potansiyelinin ve İlgili Genlerin Tespit Edilmesi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. DUYGU KIŞLA. PROJE EKİBİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU KAPLAN TÜRKÖZ (Akademik Personel), BİLUN MERVE KUT(Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2022

(9) PROJE: Sous Vide ve Geleneksel Yöntem İle Pişirilen Midye Dolmaların Mikrobiyolojik Kimyasal ve Duyusal Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. DUYGU KIŞLA PORJE EKİBİ: ASLI YÜNLÜ(Akademik Personel), DOĞUKAN BERKE KILIÇARSLAN(Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2022

(10) PROJE: İki aşamalı emülsiyon yöntemiyle üretilen peynir altı suyu mikroparçacıklarının fizikokimyasal özellikleri ve kefirde kullanılması. YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr. ÖZGÜL ÖZDESTAN OCAK PROJE EKİBİ: ALEV EMİNE İNCE COŞKUN (Lisansüstü Öğrenci)  BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2023

(11) PROJE: Şerbetçi otuna alternatif olarak biyoaktif bileşenlerce zengin materyalleri kullanarak farklı düzeylerde alkol içeren bira üretimi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. GÜLDEN OVA. PROJE EKİBİ: PROF. DR. HATİCE KALKAN YILDIRIM (Akademik Personel), SAEİD CHOBDAR RAHİM (Yurt Dışından Araştırmacı) BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2023.

(12) PROJE: Vakumlu Emdirim İşleminin Armudun Kalite Özellikleri Ve Kuruma Davranışı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. FİKRET PAZIR. PROJE EKİBİ: ŞEYMA UYSAL (Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2018, BİTİŞ: 2021.

(13) PROJE: Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri Uygulanarak Ekstrakte Edilen Atık Enginar Yapraklarının Antioksidan Ve Antibikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. ÖZLEM ESMER. . PROJE EKİBİ: ASLI ŞAHİNER (Akademik Personel), Can Türksever (Lisansüstü Öğrenci), DUYGU BENZER GÜREL (Yurt İçinden Araştırmacı), ÖZLEM ÇAĞINDI (Yurt İçinden Araştırmacı). BAŞLANGIÇ: 2018, BİTİŞ: 2021.

(14) PROJE: Bitkisel Yağ Kombinasyonları ve farklı Antioksidanlar Kullanılarak Üretilen Jel ve Çoklu Emülsiyonların Sosis Formülasyonunda Sığır et Yağı İkamesi Olarak Kullanımının Oksidasyon Mekanizmaları Üzerine Etkisi. YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. FATMA MELTEM SERDAROĞLU. PROJE EKİBİ: Berker NACAK (Lisansüstü Öğrenci)  BAŞLANGIÇ: 2018, BİTİŞ: 2021

(15) PROJE: Gün Işığı Benzetimli ve Fotovoltaik Destekli Kurutucu Sistemi Kurulumu Performans Değerlendirmesi ve Domates Posasının Kurutulmasında Kullanımının İncelenmesi. YÜRÜTÜCÜ:Prof.Dr. FİLİZ İÇİER.PROJE EKİBİ:DAMLA BAYANA (Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021.

(16) PROJE: Sousvide yöntemiyle pişirilen hindi göğüs etlerinde Pectoralis major farklı sıcaklık süre uygulamaları ile defne ekstraktı kullanımının protein ve lipid oksidasyonu üzerine etkilerinin araştırılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. FATMA MELTEM SERDAROĞLU. PROJE EKİBİ: Esra Derin (Lisansüstü Öğrenci).  BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021.

(17) PROJE: Katı kültür fermantasyon yöntemi ile bira mayşe atığından mikrobiyal pigment üretimi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. MEHMET YEKTA GÖKSUNGUR. PROJE EKİBİ: SEDA SARIYILDIZ (Lisansüstü Öğrenci). BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021

(18) PROJE: Barbunya (Phaseolus vulgaris L) ve Bezelyenin (Pisum sativum L) İç ve Kabuklarından Nişasta Elde Edilmesi ve Elde Edilen Nişastaların Kek Üretiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr. SAFİYE NUR DİRİM. PROJE EKİBİ: SEVCİHAN BOYACI (Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021

(19) PROJE: Püskürtmeli Kurutma Yöntemi İle Çözünebilir Menengiç (Pistacia terebinthus) Kahvesi Üretimi. YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr. SAFİYE NUR DİRİM. PROJE EKİBİ: CANAN EKİNCİ (Lisansüstü Öğrenci) . BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021

(20) PROJE: Gıdalardan değerli bileşen ekstraksiyonunda ohmik ısıtma desteğinin kullanımı. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. FİLİZ İÇİER. PROJE EKİBİ: BUSE MELEK CABAS (Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021

(21) PROJE: Karpuz ve nar kabuklarından atıklardan farklı yöntemler klasik çözgen ultrasonik destekli mikrodalga destekli ile pektin ekstraksiyon koşullarının optimizasyonu elde edilen pektinlerin karakterizasyonu ve dondurma üretiminde emülsifiye edici madde olarak kullanılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. FİGEN ERTEKİN PROJE EKİBİ: PROF. DR. NURCAN KOCA, Esra FIRAT(Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022

(22) PROJE: Bitkisel Protein İzolatının Polisakkaritlerle Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. SEDA ERSUS. PROJE EKİBİ: ZÜLAL AKSOY (Lisansüstü Öğrenci)BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022

(23) PROJE: Ilımlı elektriksel alan destekli ekstraksiyon işleminin incelenmesi matematiksel modellenmesi ve eksergoekonomik değerlendirmesi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. FİLİZ İÇİER. PROJE EKİBİ:  Ar. Gör. ÖMER FARUK ÇOKGEZME (Akademik Personel) . BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022.

(24) PROJE: Tavuk kesiminde ortaya çıkan tavuk göğüs kafesi ve sternumdan elde edilen değerli bileşenlerin kullanılmasıyla fonksiyonel ekstrüde bir atıştırmalık üretimi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. ŞEBNEM TAVMAN. PROJE EKİBİ: Burcu Havva Tığa (Lisansüstü Öğrenci), GÜLSÜM ÖZER (Yurt İçinden Araştırmacı), MEHMET EREN GÖMEÇ(Yurt İçinden Araştırmacı), MELİKE TEKERCİ ARACI(Yurt İçinden Araştırmacı), SEDA SÖNMEZ(Yurt İçinden Araştırmacı), DOÇ.DR. SEHER KUMCUOĞLU (Akademik Personel), SİBEL KAYA BAYRAM(Yurt İçinden Araştırmacı), TÜRKER GÜL(Yurt İçinden Araştırmacı), ÇİSE KARAMAN(Lisansüstü Öğrenci), ÖZGE ATA(Lisansüstü Öğrenci). BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022

(25) PROJE:Yaprak Döner Üretiminde Odun Ateşinde Pişirme Yöntemi Parametrelerinin Heterosiklik  Amin HCA Oluşumu ve Bazı Özellikler Üzerine Etkileri. YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. GÜLEN YILDIZ TURP PROJE EKİBİ: BEGÜM ÖZÇETİN (Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022

(26) PROJE: Pilot Ölçekli Probiyotik Bakteri Üretimi ve Formülasyonu. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. MEHMET YEKTA GÖKSUNGUR PROJE EKİBİ: PROF. DR. FİGEN ERTEKİN  (Akademik Personel), AYŞE NALBANTSOY (Akademik Personel), BAHAR DAŞ (Lisansüstü Öğrenci), BERKER ÇETİNTAŞ(Lisansüstü Öğrenci), Barış Can Yıldırım(Lisansüstü Öğrenci), PROF. DR. DUYGU KIŞLA (Akademik Personel), EMEK ASLAN(Akademik Personel), EMEL ÖYKÜ ÇETİN UYANIKGİL(Akademik Personel), Gökhan Gurur GÖKMEN(Lisansüstü Öğrenci), REMZİ CHOLAKOV (Yurt Dışından Araştımacı), SAİT SARGIN (Akademik Personel), SEDA SARIYILDIZ (Lisansüstü Öğrenci), SERAY GÜR (Lisansüstü Öğrenci). BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2023

(27) PROJE: Döner üretiminde sodyum klorür alternatifi olarak kalsiyum klorür potasyum klorür ve mantar Agaricus bisporus kullanımının etkilerinin incelenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. GÜLEN YILDIZ TURP. PROJE EKİBİ:  FİGEN DURMUŞ (Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2021

(28) PROJE: Tüketime Hazır Tavuk Tantuni Ticari Ürünü Geliştirilmesi. YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. GÜLEN YILDIZ TURP. PROJE EKİBİ: Tuğçe Avcı (Lisansüstü Öğrenci), ŞEYMA NUR ÇİÇEK (Lisansüstü Öğrenci) BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2022

(29) PROJE: Model Et Sistemlerinde Kürleme Prosesi ile Antioksidan veya Prooksidan İlavesinin Malonildialdehit Konsantrasyonu Üzerine Etkisinin Geleneksel ve Yenilikçi Tekniklerle Belirlenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Ar. Gör. Dr. BURCU ÖZTÜRK KERİMOĞLU. PROJE EKİBİ: PROF. DR. FATMA MELTEM SERDAROĞLU, AR. GÖR. DR. MİNE NAKİLCİOĞLU TAŞ, BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2022

(30) PROJE: Pilot ölçekte üretilen Lactobacillus plantarum BG24 suşunun püskürtmeli kurutma ve dondurarak kurutma koşullarının belirlenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. FİGEN ERTEKİN. PORE EKİBİ: CAN YILDIRIM (Lisansüstü Öğrenci). BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2022.

(31) Proje Adı: Çeşitli süt ürünlerine sürekli sistemde Ultraviyole Işık uygulaması: Oksidasyon ile ilişkili istenmeyen lezzet oluşumunun araştırılması ve raf ömrü ile ilişkilendirilerek ürün bazında UV ışığın uygulanabilirliğinin ve antioksidan etkinliğinin ortaya koyulması, Yürütücü: Prof. Dr. Nurcan Koca Proje Ekibi: Prof. Dr. Yurdanur Akgül, Prof. Dr. Yonca Yüceer, Doç. Dr. Gülten Gündüz, Arş. Gör. Dr. Müge Urgu Öztürk, Proje No: FOA-2020-21883, Başlangıç: 2020 Bitiş: 2023 

(32) Proje Adı: İzmir Tulum Peyniri Üretiminde Çevresel Sürdürülebilirliğin Yaşam Döngüsü Analizi ile İncelenmesi, Proje Ekibi: Prof. Dr. Nurcan Koca, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çolak Güneş, İpek Gülçin Uysal Proje No: FGA-2021-22579, Başlangıç: 2021 Bitiş: 2022. 

(33) PROJE: Sütlü Tatlılarda Azaltılmış Yağ İçeriğinin Aroma Salınımı Üzerine Etkisi. YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. YEŞİM ELMACI. PROJE EKİBİ:MÜGE BAYSAL(Lisansüstü Öğrenci).Nisan 2021

(34) PROJE: Doğal yollarla acılığı azalan zeytin çeşitlerinin kalite karakteristiklerinin belirlenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. YEŞİM ELMACI. PROJE EKİBİ:YAŞAR MERT BİÇİCİ (Lisansüstü Öğrenci). BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022.

(35) PROJE: Pilot Ölçekli Probiyotik Bakteri Üretimi ve Formülasyonu, Destek : BAP, YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr. Yekta GÖKSUNGUR. PROJE EKİBİ: Prof.Dr.Figen ERTEKİN, Prof.Dr.Duygu Kışla, Prof.Dr. Ayşe NALBANTSOY, Prof.Dr. Emel Öykü Çetin UYANIKGİL, Doç.Dr. Sait SARGIN, Dr. Emek ASLAN, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: Devam ediyor.

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ