Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Projeler

Gıda Bilimi Anabilim Dalı Güncel Projeleri

(1) PROJE: Cırcır böceği unu ile zenginleştirilmiş atıştırmalıkların beslenme açısından değerlendirilmesi - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Sedef Nehir EL - BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2020.

(2) PROJE: Fermantasyon Yöntemiyle Biyoaktif Peptitlerce Zenginleştirilmiş Spirulina Ürünü Üretimi - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Müge İşleten Hoşoğlu, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Sibel Karakaya, Doç. Dr. Onur Güneşer, Prof. Dr. Mehmet Ay, Doç. Dr. Tuğba Tümer,  BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022.

(3) PROJE: Yulaf Bazlı Ürünlerde in vitro Sindirim Sonrası Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitör Aktivitesi ve ß-Glukan Salımı Üzerine Farklı Gıda Matrikslerinin ve Fermantasyonun Etkisi  - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Özer Kınık, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Sibel Karakaya, BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2021.

(4) PROJE: Bir Gıda Atığı Olarak Domates Çekirdeğinden Katma Değeri Yüksek Biyoaktif Gıda Bileşenleri Elde Edilmesi, Karakterizasyonu ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi -  DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Semih Ötleş, ARAŞTIRMACI: Dr.Öğr.Üyesi Burcu Kaplan Türköz, Dr.Öğr.Üyesi Vasfiye Hazal Özyurt, Bursiyerler: Canan Kartal, Büşra Çakaloğlu, Bahar Bakar, Hazal Saralı, BAŞLANGIÇ: 2017, BİTİŞ: 2020.

(5) PROJE: Tarhanadan izole edilen laktik asit bakterilerinin probiyotik potansiyelinin incelenmesi - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. İlkin Şengün, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2020.

(6) PROJE: Koruk ürünlerinin (koruk suyu ve kurutulmuş koruk posası) et teknolojisinde ürün güvenilirliğini arttırma ve sağlıklı ürün formülasyonu geliştirme amacıyla kullanımı - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. İlkin Şengün, ARAŞTIRMACI: Doç. Dr. Gülen Yıldız Turp, BAŞLANGIÇ: 2018, BİTİŞ: 2021.

(7) PROJE: Kaymak ve Kaymaklı Yoğurt Yüzeylerine Sürekli Sistemde UV Işık Uygulamasının İşlem Sonrasında ve Depolama Sürecinde Küf Sayısı ve Ürün Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Gülten GÜNDÜZ, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Nurcan Koca, Prof. Dr. Duygu Kışla, Prof. Dr. Sevcan Ünlütürk, Dr. Müge Urgu Öztürk, BAŞLANGIÇ: 2017, BİTİŞ: 2020.

(8) PROJE: Isabella Üzüm (Vitis labrusca L.) Suyu ile Zenginleştirilmiş Probiyotik Yulaf Sütü Içeceği Üretiminin Optimizasyonu ve Depolama Süresince Probiyotik Bakterilerin Canlılığının Araştırılması - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Gülten GÜNDÜZ, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2020.

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Güncel Projeleri

(1) PROJE: Kimyasal İnteresterifikasyon Ve Adsorbsiyon İşleminin Rafine Palm Oleinin Monoaçilgliserol,Diaçilgliserol (Mag/Dag) Miktarları, Erime Karakteristiği Ve Glisidil Ester Ve 3-Monokloropropan-1,2-Diol (Ge / 3-Mcpd) Düzeyleri Üzerine Etkisinin Araştırılması - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Pelin Günç Ergönül, ARAŞTIRMACI: Ar. Gör. Onur Özdikicierler, BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2021.

(2) PROJE: Peynir ve etten patlatmalı puf kurutma yöntemi ile yüksek protein içerikli atıştırmalık üretimi: Uygun ön kurutma işlem koşullarının belirlenmesi, patlatmalı puf kurutma işlem koşullarının optimizasyonu ve depolama stabilitesinin incelenmesi ­- DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Figen Ertekin, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Nurcan Koca, Doç. Dr. Mehmet Koç, BAŞLANGIÇ: 2018, BİTİŞ: 2020.

(3) PROJE: Bitkisel Atıklardan Çevre Dostu Biyokompozit ve Nano-Biyokompozit Gıda Ambalaj Malzemelerinin Geliştirilmesi – DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Seda ERSUS; Araştırmacı: Prof. Dr. Fikret Akın ERDEM; BAŞLANGIÇ: 2018, BİTİŞ: 2020

(4) PROJE: Alternatif Bitkisel Protein Tozu Üretimi ve Farklı Yöntemlerle Protein İzolasyonun Optimizasyonu - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Seda Ersus; Bursiyer: Ayça Akyüz, Ayça Elacı, Burak Beşkazalıoğlu; Destekleyen Kurum: TÜBİTAK; Proje Kodu: 1002, Proje no:119O310, Bütçe: 44.465,00 TL; BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2020

(5) PROJE: Ultrases ile Yıkama İşleminin Kuru İncirde Mikrobiyal Dekontaminasyon Etkisinin İncelenmesi - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Dr. Ögr. Üye. Fatih Mehmet Yılmaz; ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Hacı; Danışman: Doç. Dr. Seda Ersus; Bursiyer: Ahmet Görgüç, Fulya Okuroğlu; BAŞLANGIÇ:2019, BİTİŞ: 2020

(6) PROJE: Sağlıklı Atıştırmalık Olarak Doğal ve Yüksek Protein İçerikli, Tüketime Hazır, Pişmiş Sebze Topu Geliştirilmesi Projesi - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Kazım Sunay; BAŞLANGIÇ:2020, BİTİŞ:2021

(7) PROJE: Yetişkin Kediler İçin Doğal Katkılarla Zenginleştirilmiş Kedi Maması Reçetesi Geliştirilmesi - DESTEK: TÜBİTAK - BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ:2020

(8) PROJE: Bitkisel Fenolik Ekstraktların Enkapsülasyonu ve Enkapsüle Ekstraktlarla Zenginleştirilmiş Fonksiyonel Vakum Infüze Çilek Atıştırmalığı Üretimi - DESTEK: TÜBİTAK - YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Taner Baysal, ARAŞTIRMACI: Dr. Özge Taştan, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2020).

(9) PROJE: Mikrodalga pastörizatör sistem tasarımı ve organik orta nemli meyve üretiminde uygulanması - DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Taner Baysal, ARAŞTIRMACI: Dr. Ahsen Rayman Ergün, BAŞLANGIÇ: 2018, BİTİŞ: 2020).

(10) PROJE: Probiyotik Bakteriyel TIR Domain Proteinlerinin Tanımlanması, Saflaştırılması, Yapısal Özelliklerinin ve İnsan TIR Adaptörleri ile Etkileşimlerinin Araştırılması DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Dr. Öğr. Üyesi: Burcu Kaplan Türköz, BAŞLANGIÇ:2017, BİTİŞ:2020).

(11) PROJE: Aspir yağında ultrases destekli minimal rafinasyon uygulamaları ve işlem koşullarının optimizasyonu - DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Aytaç Saygın Gümüşkesen, ARAŞTIRMACI: Dr. Onur Özdikicierler, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2020).

(12) PROJE: Akışkan yatak kaplama teknolojisi ile kontrollü salınıma sahip kuru ekmek mayası üretimi - DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Figen Ertekin, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Yekta Göksungur, Doç.Dr. Mehmet Koç, BAŞLANGIÇ: 2018, BİTİŞ: 2020).

(13) PROJE: Farklı frekans ve dalga tiplerinde çalışabilen vakumlu ohmik evaporatör prototipinin geliştirilmesi, performans değerlendirmesi ve domates salçası eldesinde uygulanabilirliğinin incelenmesi - DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Filiz İÇİER, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Hüseyin Günerhan, BAŞLANGIÇ:15 Nisan 2018, BİTİŞ:13.01.2020).

(14) PROJE: Endüstriyel Atık Kabuklarından Pektin Elde Edilmesinde Güncel Bir Yöntem; Ohmik Isıtma Destekli Ekstraksiyon - DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Dr. Öğr. Üyesi Serdal Sabancı, ARAŞTIRMACI: Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Çevik, BAŞLANGIÇ: 1 Mart 2019, BİTİŞ: 1 Mart 2022

(15) PROJE: Günışığı Benzetimli Fotovoltaik Destekli Kabin Kurutucu Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi - DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Filiz İÇİER, ARAŞTIRMACI: Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çolak Güneş, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Engin, BAŞLANGIÇ:  1 Eylül 2019, BİTİŞ: 1 Eylül 2020).

(16) PROJE: Gıdaların İşlenmesinde Ilımlı Elektriksel Alan Uygulamasının Bitkisel ve Hayvansal Dokulardaki Değişimler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi - DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Filiz İçier, ARAŞTIRMACI: Doç. Dr. Aylin Dereboylu, Doç. Dr. Gamze Turgay İzzetoğlu, Dr. Ulaş Uğuz, Ar. Gör. Ömer Faruk Çokgezme, BAŞLANGIÇ: 01.10.2019, BİTİŞ:01.10.2020).

(17) PROJE: Yenilikçi, Sürdürülebilir, Selüloz Tabanlı Gıda Ambalajı Geliştirilmesi ve Bazı Taze Meyvelerde Kullanılması - DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Seher Kumcuoğlu, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Şebnem Tavman, Danışman: Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2021).

(18) PROJE: Glukozaminoglikan (GAG) İçeren Kolajen Nanoliflerinin (KGN) Elektro Eğirme İşlemi ile Elde Edilmesi ve Gıda Matriksinde Kullanımının Araştırılması - DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Şebnem Tavman, Araştırmacı: Doç. Dr. Seher Kumcuoğlu, ARAŞTIRMACI: Dr. Öğr. Üyesi: Burcu Kaplan Türköz, BAŞLANGIÇ: 2019, BİTİŞ: 2022).

(19) PROJE: Fotovoltaik/Termal (FV/T) Sistem ve Isı Pompasının Birlikte Kullanıldığı Hibrit Bir Gıda Kurutucu Sisteminin Tasarımı ve Deneysel Olarak İncelenmesi - DESTEK: TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ: Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çolak Güneş, ARAŞTIRMACI: Prof. Dr. Şebnem Tavman, Doç. Dr. Seher Kumcuoğlu, BAŞLANGIÇ: 2020, BİTİŞ: 2022

(20) PROJE: Akışkan yatak kaplama teknolojisi ile kontrollü salınıma sahip kuru ekmek mayası üretimi - YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Figen Ertekin, Araştırmacılar: Prof. Dr. Yekta Göksungur, Doç. Dr. Mehmet Koç, DESTEK: TÜBİTAK, BAŞLANGIÇ: 2018, BİTİŞ: 2020

(21) PROJE: Uzun raf ömürlü kimchi üretimi - YÜRÜTÜCÜ: Cevat Koç, DANIŞMAN: Hatice KALKAN YILDIRIM, Araştırmacılar: Dilara Okut, Ahmet Murat Mumcu, Damla Öykü Şahin, DESTEK: KFC Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım, BAŞLANGIÇ:  1 Nisan 2019, BİTİŞ: 1 Eylül.2021