Çerez Örnek
canlı destek

Bölümümüzün Özgörevi ve Vizyonu

Bölümümüzün Özgörevi;

“Gıdaların işlenmesi ve muhafazasında farklı teknolojileri uygulayan, gıda güvenliğinin sağlanmasında etkin rol alan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve katkıda bulunan, bilimi insanlık ve çevre yararına kullanan, mesleki ve etik sorumluluğa sahip gıda mühendisleri yetiştirmektir.”

 

Bölümümüzün Vizyonu;

"Çağın bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunan, lisans ve lisansüstü seviyede sürekli gelişim anlayışıyla eğitim veren, bilimi toplum ve çevre yararına kullanan, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir kurum olmaktır."

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ