Çerez Örnek
canlı destek

Anketler

Bölümümüzde gerçekleştirilen MÜDEK çalışmaları kapsamında yapılan anketler ve bu anketler ile ilgili komisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Ders programı değerlendirme anketleri: Bu anketler her ders dönemi sonrasında lisans öğrencilerine uygulanmaktadır ve program çıktıları anketi, öğretim elemanı değerlendirme anketi ve ders değerlendirme anketi kısımlarından oluşmaktadır. Bu anketlerin yapılması ve değerlendirilmesi bölümümüz bünyesinde kurulan "Bilişim Komisyonu" tarafından yapılmaktadır.

2. Mezuniyet Durumundaki Öğrenci anketi: Bu anketler, mezuniyet durumuna gelmiş ve bitirme ödevini sunan öğrencilere uygulanmaktadır. Bu anketleri bölümümüz bünyesinde kurulmuş olan "Bitirme Tezi Komisyonu" tarafından yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

3. Mezun anketi: Bu anket mezun olmuş, kendi alaında belirli bir iş tecrübesi edinmiş olan Gıda Mühendislerine uygulanmaktadır. Bu anket uygulamasının gerçekleştirilmesi için bölümümz bünyesinde çeşitli toplantılar ve organizasyonlar düzenlenmektedir. Mezun anketinin yapılması ve değerlendirilmesi bölümümüz bünyesinde kurulmuş olan "Mezunlar Komisyonu" tarafından gerçekleştirilmektedir.

4. Öğrenci Staj anketi: Zorunlu staj dönemini bitiren öğrencilere uygulanan öğrenci staj anketinin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi bölümümüz "Endüstriyel İlişkiler Komisyonu" tarafından yapılmaktadır.

5. Kurum Staj anketi: Zorunlu staj dönemi sonunda öğrencinin staj yaptığı kuruma uygulanan ankettir. Bu anketin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi bölümümüz "Endüstriyel İlişkiler Komisyonu" tarafından yapılmaktadır.

6. İşveren anketi: İşveren anketi, bünyesinde Ege Üniversitesi da Mühendisliği bölümümünden mezun olan gıda mühendislerini çalıştıran işverenlere uygulanmaktadır. Bu anketin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi bölümümüz "Endüstriyel İlişkiler Komisyonu" tarafından yapılmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ