Çerez Örnek
canlı destek

Genel Tanıtım

Gıda Mühendisliği Nedir?    

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.

 

Gıda Mühendisinin temel görevleri;

  • Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından, güvenli besin üretmek;
  • Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek;
  • Gıda hammaddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak;
  • Atıklardan yeni gıdalar üretmek;
  • Hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece, gıda çeşitliliğini arttırmaktır.

 

Hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesinin yanı sıra, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması da Gıda Mühendisliği bölümlerinin görevleri arasındadır. Gıda Mühendisliği'nin temel amaçlarından biri de; ülkemizde tarımsal üretime paralel olarak gelişen gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda mühendislik nosyonu ile yetiştirilmesidir. Ülkemizde yıllardır farklı disiplinlerce, değişik yönlerine farklı ağırlık verilerek ele alınan "GIDA" konusuna Gıda Mühendisliği Bölümlerinde bir bütün olarak yaklaşılmakta, böylece ülkeye, gerek öğretim ve gerekse bilgi üretimi konusunda daha fonksiyonel hizmetler sunulmaktadır.

 

Tarihçe

Gıda Teknolojisi Yüksek Okulu 1975-1976 yılında 40 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Ege Üniversitesi'nin beş yıllık gelişme planı içinde Ziraat Fakültesi Kurulu 14.06.1976 gün ve 62/5 sayılı kararı ile Gıda Teknolojisi Yüksek Okulunun Fakülte haline getirilmesini oybirliği ile uygun görmüştür. Dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından Yüksek Okulun Gıda Fakültesine dönüşümü 18.08.1977 günü onaylanmıştır. 28.03.1983 tarih ve 2800 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu ile Bölüm, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ