Çerez Örnek
canlı destek

Bitirme Tezleri

 

Bitirme tezi konuları, güz ve bahar yarıyılları akademik takvim başlangıcından bir ay önce öğretim üyelerinden talep edilmektedir. Her öğretim üyesinin en az iki "yıllık" ve bir "dönemlik" olmak üzere toplam üç bitirme tezi yürütmesi gerekmektedir. Bitirme tezleri ile ilgili olarak uyulması gereken kurallar aşağıda verilmiştir.

 

GENEL KURALLAR

1. Öğretim üyeleri “Bitirme tezi konu bildirim formu” nu online olarak doldurulur. Bu formun bağlantısı ilgili tarihlerde öğretim üyeleri ile paylaşılır.

2. Bitirme tezi konuları, her yarıyılın akademik takviminin ikinci haftasında bölüm web sayfasında ve bölüm ilan panolarında öğrencilere ilan edilir.

3. Öğrenciler hazırlamak istedikleri bitirme tezini seçerek, danışman öğretim üyesi ile görüşüp kayıt işlemini gerçekleştirirler. İki nüsha olarak doldurulan ve danışman öğretim üyesi tarafından imzalanan “Bitirme tezi öğrenci kayıt formu” nun bir nüshası Bitirme Tezi Komisyonuna, diğeri danışman öğretim üyesine teslim edilir.

4. Bitirme tezi başına en fazla 3 öğrenci kayıt olabilir.

5. Kayıt işlemleri, ilanı takip eden bir hafta içerisinde tamamlanır.

6. Bitirme tezi kayıtlarının tamamlanmasının ardından gereksinim olması durumunda ilave konular ilan edilebilir.

7. Söz konusu yarıyılda öğrenciler tarafından kayıt olunmayan bitirme tezi konuları ilgili öğretim üyesinin isteğine bağlı olarak bir sonraki yarıyıla aktarılabilir.

8. Bitirme tezleri “Bitirme tezi yazım kuralları” dikkate alınarak toplam 2 nüsha olarak hazırlanır. Bu iki nüshadan biri Bitirme tezi arşivine, diğeri tez danışmanı öğretim üyesine teslim edilir.

9. Bitirme tezini tamamlayan her grup, “Poster hazırlama kuralları”na göre hazırladıkları posterlerini ve konu ile ilgili hazırlayacakları sözlü sunumlarını bölüm başkanlığı tarafından belirlenecek yer ve tarihte sunarlar.

10. Tamamlanmış bitirme tezleri kayıt altına alınarak, bölümde arşivlenir. Tamamlanmış bitirme tezi listeleri bölüm web sayfasında sunulur.

11. Aşağıda belirtilen durumlarda olan öğrenciler dönemlik bitirme tezi alabilir:

- İlgili dönemin sonunda mezun durumunda olacak öğrenciler,

- Dördüncü sınıfın birinci döneminde Erasmus Programı ile yurtdışında eğitim alacak öğrenciler, dönüş sonrasında dördüncü sınıfın ikinci döneminde tüm derslerini tamamlayıp (güz döneminde devam zorunluluğu bulunan dersinin olmaması durumunda) mezun olma durumunda olabilecekse,

- Dördüncü sınıfın ikinci döneminde Erasmus Programı ile yurtdışında eğitim alacak öğrenciler

- Güz döneminde üçüncü sınıfın birinci döneminde olup, bahar döneminde dördüncü sınıfın ikinci dönemini tamamlayacak çapraz devam eden öğrenciler yıllık bitirme ödevi alabileceklerdir. Çapraz devam eden bu öğrenciler, aynı zamanda bir sonraki yıl dördüncü sınıfın birinci döneminde (bahar dönemi için devam zorunluluğu bulunan derslerinin olmaması durumunda) dönemlik, bahar dönemi için derslerini tamamlamamışlarsa da yıllık bitirme ödevi alabileceklerdir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ