canlı destek

Gıda Mikrobiyolojisi Çalışma Grubu

Genel Tanıtım

Gıda mikrobiyolojisi temel olarak patojen mikroorganizmalar ve gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar ile gıdalarda bozulma yapan mikroorganizmalar ve gıdalarda bulunması istenmeyen bu mikroorganizmaların kontrolü konularını inceleyen bir bilim dalıdır. Gıda mikrobiyolojisi, gıdaların mikrobiyolojik kalitesi ve gıda güvenilirliğinin yanı sıra fermente gıdaların üretiminde rol alan yararlı mikroorganizmalar ve fermente gıda ürünleri, mikrobiyal fizyoloji, metabolizma ve genetik konularını da içermektedir. Gıda mikrobiyolojisi bilim dalında yürütülen çalışmalar arasında; gıdalarda bulunan patojenlerın izolasyonu, tanımlanması ve farklı dekontaminasyon yöntemleri ile kontrolü, gıdalarda bulunan doğal antimikrobiyal maddelerin ve antimikrobiyal özellikteki yüzeylerin mikroorganizmalar üzerindeki etkilerinin araştırılması, fermente gıdalarda bulunan mikroorganizmaların izolasyonu, tanımlanması ve ürettikleri metabolitlerin antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi, gıdalara uygulanan yeni işleme teknolojilerinin gıda kalitesi ve güvenilirliği üzerindeki etkilerinin belirlenmesi konuları yer almaktadır.

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Duygu KIŞLA

Prof.Dr. İlkin YÜCEL ŞENGÜN

Prof.Dr. Gülten TİRYAKİ GÜNDÜZ

Araştırma Görevlileri

Ar. Gör. Ayşegül KIRMIZIGÜL

Faydalı Linkler

FDA Search, www.fda.gov/search.html

USDA Search, www.usda.gov/search/index.htm

Institute of Food Science and Technology, www.ifst.org

Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, www.tarimorman.gov.tr/GKGM

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ