canlı destek

Gıda Kalitesi Çalışma Grubu

Genel Tanıtım

Günümüzde kalite, tüketici açısından bir malın kullanım uygunluğu olarak tanımlanmaktadır. Gıda kalitesi tüketicinin tercihinde rol oynayan, ölçülüp değerlendirilebilen ve bir gıda ünitesini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan karakteristiklerin bileşimi olarak ifade edilmektedir. Gıda kalite kontrolu toplumların nitelikli gıda üretimini ve tüketimini sağlamak amacıyla uygulanan ve özünde gıda kalitesinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini amaçlayan bir sistemdir. Gıda üretimi boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması toplumların sağlıklı gıda tüketmesi açısından önem taşımaktadır. Besleyici açıdan yeterli ve güvenli gıda tüketimi dünyadaki her bireyin temel hakkıdır.  Gıda güvenliği insan sağlığı ile doğrudan ilişkili olup çiftlikten çatala kadar uzanan çeşitli uzmanlık alanlarını kapsayan, sürekli denetim altında bulundurulması gereken, bu amaçla hem ulusal hem uluslararası boyutta standartları ve hukuksal mevzuatı bulunan bir konudur.  Gıda sanayinin yeni teknolojiler ve ürünlerle gelişimini sürdürmesiyle raf ömrü uzun ve taşınabilir gıda üretmesi, küreselleşme, tüketicinin bilinçlenmesi nedeniyle gıda güvenliği her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Bilim dalımız bu kapsamda gıda kalitesinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlayacak, güvenli gıda üretimini amaç edinmiş Gıda Mühendislerinin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bilim dalımız 4 adet lisans, 5 adet lisansüstü dersle eğitime katkıda bulunmakta ve bu kapsamda araştırma ve eğitim faaliyetleri 2 Öğretim Üyesi, 1 adet Dr. Araştırma Görevlisi tarafından yürütülmektedir.

 

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Gülden Ova

Prof.Dr. Yeşim Elmacı

Araştırma Görevlileri

Ar. Gör. Dr. Ceyda Dadalı

Faydalı Linkler

World Health Organisation (WHO): https://www.who.int/

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): http://www.fao.org/

United States Department of Agriculture (USDA): https://www.usda.gov/

Food Quality and Safety: https://www.foodqualityandsafety.com/

Food and Drug Administration (FDA): https://www.fda.gov/

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı: https://www.tarimorman.gov.tr/

Codex Alimentarius: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/

Codex Committee on Food Additives and Contaminants (CCFAC): http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/en/?committee=CCFAC

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA): https://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jecfa/en/


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ