canlı destek

Beslenme Çalışma Grubu

Genel Tanıtım

Gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süre oldukça kompleks bir süreçtir. Gıdanın işlenmesi 2 milyon yıl önce atalarımızın pişirmeyi keşfetmesiyle başlamıştır. Bunu yine prehistorik dönemlerde olmak üzere fermantasyon, kurutma, kürleme ve tuzla koruma işlemleri takip etmiştir. Bu tecrübeye dayalı olarak ortaya çıkan teknolojiler, günümüz modern gıda işleme yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu temelin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ise son yıllarda gıdanın besleyici ve kalite özelliklerinin korunmasını öncelikli hedef olarak gören yaklaşım ile ele alınmaktadır. Geçmiş dönemlerde üretilen gıdalara göre günümüz gıdaları daha sağlıklı, besleyici, güvenli, lezzetli, çeşitli ve daha kolay ulaşılabilir özelliktedir. Gıdanın üretimden tüketime kadar geçirdiği süreç; tarımsal üretim, hasat, hammaddenin temini, depolanması, gıdanın işlenmesi, taşınması, dağıtımı, servisi, evlerde hazırlanması gibi evrelerden oluşmaktadır. Günümüz gıda bilimi ve teknolojisindeki bu başarıya bir çok disiplinin bir arada kullanılması ile ulaşmıştır. Bu disiplinler; biyoloji, kimya, beslenme, fizik, mikrobiyoloji, mühendislik, malzeme bilimi, toksikoloji, biyoteknoloji, genomik, bilgisayar bilimi olarak sıralanabilir. Tüm bu disiplinlerin ortak çalışmasıyla, besin öğesi yetersizliğinin giderilmesi veya gıda güvenliğinin artırılması gibi  aslında çok zor olan problemler çözülebilmektedir.

Disiplinler arası bir alan olan beslenme biliminde, gıdayı tanımak, uygulanan gıda işleme yöntemleri ve bu yöntemlerin gıda bileşenleri üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olmak, tüketiciyi ve gıda sanayiini gıda tüketim modelleri ile beslenme alışkanlıkları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme üstünlüğünü sağlamaktadır. Bu nedenle beslenme eğitimi alan gıda mühendisleri; gıda, gıda işleme ve sağlık konusundaki yaygın önyargıların ve yanlış anlamaların giderilmesinde etkin olabilecek, gıda işleme sırasında bu işlemlere duyarlı besin öğeleri ve biyoaktif bileşenleri belirleyip uygulanan işlemleri optimize etmeyi, vitamin ve mineraller ile biyoaktif bileşenlerle gıdayı zenginleştirmeyi, besin öğeleri ve biyoaktif bileşenlerin biyoyarayışlılıklarını artırmayı, hastalık riskini azaltacak ve sağlığı olumlu etkileyecek gıda formülasyonlarını oluşturmayı gerçekleştirebilecektir. Buna ek olarak diyabet, çölyak, hipertansiyon gibi sağlık problemleri için gıda ve/veya gıda formülasyonları hazırlayabilme yetkinliğine de sahip olarak mezun olmaktadırlar.

Gıda mühendislerinin bu yetkinlikleri kazanmasına Beslenme Bilim Dalı Lisans düzeyinde “Beslenme”, “Gıda Biyokimyası”, “Ürün Geliştirmede Optimum Beslenme Yaklaşımı”, Lisans Üstü düzeyde “Fonksiyonel Gıda Biliminde Nanoteknoloji Uygulamaları”, “Gıda İşlemenin Biyoaktif Gıda Bileşenleri Üzerine Etkisi”, “Besleyici ve Sağlıklı Gıda Tasarımı” “Gıda Endüstrisi, Beslenme ve Sağlık” “Gıdaların Biyoaktif bileşiklerce Zenginleştirilmesi” ve “Geleceğin Gıdaları” dersleriyle katkıda bulunmaktadır.  Bu dersleri veren Beslenme Bilim Dalı Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri “Gıda Bilimi ve Beslenme”, “fonksiyonel gıdalar ve bileşenler”, “biyoaktif gıda bileşenleri”, “besin öğeleri ve biyoaktif bileşenlerin biyoerişilebilirliği”, “in vitro sindirim ve in vitro analizler”, “gıdaların besleyici değerleri” konularında uzmandır.

 

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Sibel Karakaya

Prof. Dr.Sedef Nehir El

Dr. Öğr Üyesi Şebnem Şimşek

Araştırma Görevlileri

Ar. Gör. Dr. Hülya İlyasoğlu Büyükkestelli

Faydalı Linkler

The International Food Information Council ificinfo.health.org/index2-4.htm

USDA: Food and Nutrition Service www.fns.usda.gov/fns

US Government Healthfinder www.healthfinder.gov

FDA Search www.fda.gov/search.html

USDA Search www.usda.gov/search/index.htm

About.com: Nutrition nutrition.about.com

Arbor Nutrition arborcom.com

USDA Dietary Guidelines www.nal.usda.gov/fnic/dga

American iabetes Association www.diabetes.org

International Food Information Council ificinfo.health.org/infofsn.htm

American Diabetes Association www.diabetes.org

NIH Osteoporosis and Related Bone Diseases National Resource Center http://www.osteo.org

The International Food Information Council Ificinfo.helath.org/index.htm

Mayo Clinic Nutrition Center www.mayohealth.org/mayo/common/htm/dietpage.htm

WIN: Weight Control Information Network www.niddk.nih.gov/health/nutrit/win.htm

National Institute of Health www.nih.gov/od/oar

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ