canlı destek

Gıda Mühendisliği Temel İşlemler Çalışma Grubu

Genel Tanıtım

Gıda Mühendisliği Temel İşlemler Çalışma Grubunda Gıda Mühendisliği öğrencilerine mühendislik formasyonu oluşturulmasına yönelik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, temel mühendislik derslerinde momentum, ısı ve kütle transferinin temel ilkeleri, termodinamik ve temel madde ve enerji denkliklerinin çeşitli gıda prosesleri çevresinde kurulması üzerinde durulmakta, bunların yanısıra momentum, ısı ve kütle transferinin uygulamalarını içeren temel işlemler, proses kontrol ve tasarım benzeri lisans dersleri gıdaların işlenmesine yönelik olarak bilim dalımız tarafından verilmektedir.  

Bilim dalımızın araştırma ve eğitim faaliyetleri 5 Öğretim Üyesi, 1 adet Araştırma Görevlisi tarafından yürütülmektedir. Bilim dalımız çeşitli lisansüstü dersler, 6 doktora ve 11 yüksek lisans çalışması ile de lisansüstü eğitime katkıda bulunmaktadır. Isı ve kütle transferi işlemlerinin modellenmesi, kurutma, fırında pişirme,  elektriksel yöntemler, gıdaların ısısal özellikleri, donma, enerji analizi, gıdaların farklı koşullarda depolanması ve paketlenmesi, mikroenkapsülasyon ve reolojiye yönelik araştırmalar bilim dalımızın çalışma konuları arasındadır. Bu konular kapsamında görüş bildirme, ekipman dizaynı çalışmaları yapılmakta ayrıca diğer bilim dalları ve sanayi ile birlikte ortak projeler yürütülmektedir. Bilim dalımızın başlıca hedeflerinin arasında yeni işbirliği projelerinin yapılması yer almaktadır.    

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Figen Ertekin

Prof. Dr. Şebnem Tavman

Prof.Dr. Filiz İçier

Doç. Dr. S.Nur Dirim

Doç.Dr. Seher Kumcuoğlu

Araştırma Görevlileri

Ar. Gör. Ömer Faruk Çokgezme

Faydalı Linkler

IFT- Institute of Food Technologists

IFT Food Engineering Division

Institute of Food Science and Technology 

Europen Federation of Food Science and Technology 

International Union of Food Science and Technology 

Unit Operations in Food Processing

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ