canlı destek

Meyve ve Sebze İşleme ve Mühendisliği Çalışma Grubu

Genel Tanıtım

Meyve ve sebze ürünlerinin üretim teknolojilerinin mühendislik temeline dayalı olarak açıklanması ve bu sanayi ürünlerinin laboratuvar kontrolleri ve analiz metotları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda gıda sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek Gıda Mühendisleri yetiştirilmesi hedef alınmıştır.

“Meyve sebzelerin yapısı ve bileşimi, Meyve suyu, Nektar ve İçeceklerin Üretim Teknolojileri, Domates Ürünlerinin İşlenmesi ve Salça Üretim Teknolojisi, Meyve ve Sebze Sularının Konsantre Edilmesi, Isıl İşlemlerde Pastörizasyon ve Sterilizasyon Değerlerinin Hesaplanması, Konserve Üretim teknolojisi, Reçel ve Marmelat Üretim Teknolojisi, Soğukta ve Dondurarak Muhafaza Teknolojisi, Kurutma Teknolojisi” konuları ders içeriğini oluşturmakta, bunun yanı sıra, meyve ve sebze işlemede kullanılan ısıl olmayan teknolojiler, özütleme optimizasyonu, doğal renk maddesi üretimi, fonksiyonel yeni meyve sebze ürünleri geliştirilmesi ve gıda atıklarından biyobaz içerikli polimerlerin geliştirilmesi amacıyla yapılan araştırma projeleri bilim dalımızın yenilikçi çalışma konularını oluşturmaktadır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri 3 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.

 

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Fikret Pazır

Prof. Dr. Taner Baysal

Doç.Dr. Seda Ersus

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ