Öğretim Üyeleri
 
   
 
 
Tezler
 
 • Tez Adı: Gıda Sanayii Açısından Avrupa Birliği Mevzuatları ve Türk Gıda Maddelerinin Avrupa Birliği'ne İhracatındaki Durum ve Öneriler.
  Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Y.Tevfik Tüzün
  Tez Yürütücüsü: Evren KALKAN
  Yılı: 2001
 • Tez Adı: Gıda Sanayiinde Yabancı Sermaye Yatırımları.
  Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Y.Tevfik Tüzün
  Tez Yürütücüsü: Sevinç ÖZBİLGİN
  Yılı: 2002
 • Tez Adı: Zeytinyağı Sanayiinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP Entegrasyonunda Karşılaşılan Sorunlar. 
  Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Y.Tevfik Tüzün
  Tez Yürütücüsü: Didar Çengeler
  Yılı: 2004