Biyoteknoloji Bilim Dalı
 
Genel Tanıtım
 

Biyoteknoloji mikroorganizma, enzim ve bunların sistemlerinin üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek büyük önem taşıyan "Biyoteknoloji" alanındaki araştırma ve eğitim çalışmaları ulusal ve uluslararası örgütlerce desteklenmekte; bazı ülkelerde bu alanda yapılan büyük yatırımlarla bu ülkeler dünya liderliğine soyunmaktadır. Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Biyoteknoloji 2000'li yılların bilimi ve anahtar endüstri olarak ilan edilmiş ve önümüzdeki yıllarda biyoteknoloji sektöründe diğer sektörlere göre çok daha fazla gelişme beklendiği kaydedilmiştir.

Biyoteknoloji çok disiplinli ve geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Bu nedenle disiplinler arası ortak çalışmalar önem taşımaktadır. Biyoteknolojinin birçok alanda, gerek sanayi boyutunda, gerekse bilimsel boyutta çok geniş uygulama alanları bulunmaktadır. Eski çağlardan beri bilinen klasik alkollü içkiler vb. üretimlerinden, günümüzde teknolojik gelişmelerin ışığında yeni ve spesifik ürünlerin üretimine kadar birçok alanda kullanıldığı gıda sanayi, biyoteknolojinin en önemli uygulama alanlarından birisini oluşturmaktadır.

Ülkemizde de biyoteknoloji alanındaki yeni gelişmelere ayak uydurularak, daha geniş ve değişik araştırma alanlarında çalışmaların yürütülmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görünmektedir. Dünyadaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilebilmesi ve bu gelişmelere araştırmalarla katkıda bulunulabilmesi kuşkusuz genç nesle biyoteknolojinin anlatılması, tanıtılması ve ilginin bu alana çevrilmesi ile mümkün olabilecektir. Biyoteknoloji bilim dalının görevi öğrencilere biyoteknolojiyi ve temel ilkelerini tanıtmanın yanı sıra, bilim dalında gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri ve sanayi ile yapılan ortak projelerle ülkemizin bu alanda ilerlemesini sağlamaktır.

 
 
Öğretim Üyeleri
 
  Prof. Dr. Yekta GÖKSUNGUR Bilim Dalı Başkanı
Tel: 0232-3113027
e-posta: yekta.goksungur@ege.edu.tr
 
  Prof. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM

Tel: 0232-3113045
e-posta: hatice.kalkan@ege.edu.tr
 
 
  Dr. Öğr. Üyesi Burcu KAPLAN TÜRKÖZ

Tel: 0232-3113011
e-posta: burcu.kaplan.turkoz@ege.edu.tr
 
 
Araştırma Görevlileri
 
    Ar. Gör. Dr. Sırma Yeğin

Tel: 0232-3111921
 
 
Projeler (Son 5 Yılda Tamamlanmış ve Devam Eden)
 
 • Proje Adı: Cibrede bulunan piceidin Aspergillus Oryzae ile biyotransformasyonu Proje No: Araştırma Fonu Projesi, Proje No:11-Müh/022 Projede Çalışan Kişiler: Emre Tuncer, Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM, Yılı: 2011 – Devam

 

 

 

 

 • Proje Adı: Farklı bölgelerde yetişen Boğazkere ve Öküzgözü üzümlerinden üretilen kırmızı şarapların resveratrol düzeyleri üzerine, bağda uygulanan bazı işlemleri ile bölge farklılığı etkisinin araştırılması ve bu şarapların aroma profillerinin elektronik burun ile belirlenmesi. Proje No: Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi TMYO:09/TKMYO/001 Projede Çalışan Kişiler: Doç. Dr. Ünal Rıza YAMAN (Proje yürütücüsü), Prof. Dr. Ufuk ÜCEL, Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Nedim ÇETİNKAYA, Yrd. Doç. Dr. Figen KOREL, Dr. Belkıs ÇAYLAK ADIGÜZEL. Yılı: 2009 - Devam etmekte.

 

 

 • Proje Adı: CCl4 ile sıçanlarda oluşturulmuş akut karaciğer toksisitesinde yaban mersin fermente ürünlerinin koruyucu etkileri. Proje No: Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi TIP- APAK, NO :09-TIP045 Projede Çalışan Kişiler: Dr. Gülin GÜNER (Proje yürütücüsü), Doç. Dr. Yasemin AKÇAY, Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM, Prof. Dr. Eser SÖZMEN. Yılı: 2008 - 2009

 

 

 • Proje Adı: Dactylis glomerata L. kültürünün karbohidrat metabolizmasına abiotic stresin etkileri. Proje No: Sofya Üniversitesi, SUN-164/09 Projede Çalışan Kişiler: Doç. Dr. Mariela ODJAKOVA(Proje yürütücüsü), Doç. Dr. Nadka BAKALOVA, Doç. Dr. Svetla PETROVA, Yrd. Doç. Dr. Valentin VELİNOV, Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM, Liubo ZAGORCHEV. Yılı: 2008 - 2009

 

 

 • Proje Adı: Epoksi grubu içeren polimerler kullanılarak β-galaktosidaz enziminin immobilizasyonu. Proje No: Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2009-MÜH-084 Projede Çalışan Kişiler: Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR (Proje yürütücüsü), Mükerrem Hale TAŞYÜREK, Seval DAĞBAĞLI. Yılı: 2009 - Devam etmekte.

 

 

 • Proje Adı: Patates atığından Aureobasidium pullulans kullanılarak pullulan üretimi. Proje No: Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2009-MÜH-035 Projede Çalışan Kişiler: Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR (Proje yürütücüsü), Pürlen UZUNOĞLU. Yılı: 2009-Devam etmekte.

 

 

 • Proje Adı: Süt ürünlerimizden izole edilen mikroorganizmalardan laktaz enzimi üretimi, saflaştırılması ve immobilizasyonu. Proje No: DPT-YUUP Projesi, BAP 08.11. DPT.2005K120570 Projede Çalışan Kişiler: Prof. Dr. Şebnem HARSA (Proje yürütücüsü), Prof. Dr. Haluk HAMAMCI, Prof. Dr. Sezai TÜRKER, Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR, Doç. Dr. Candan GÜRAKAN. Yılı: 2008

 

 

 • Proje Adı: Süt sanayi için peynir ve yoğurt kültürleri ile laktaz enzimi üretimi:laktoz tahammülsüzlüğüne bazı geleneksel ve modern çözümler. Proje No: TÜBİTAK Projesi, TOVAG 104 O 270 Projede Çalışan Kişiler: Prof. Dr. Şebnem HARSA (Proje yürütücüsü), Prof. Dr. Haluk HAMAMCI, Prof. Dr. Sezai TÜRKER, Doç .Dr. Yekta GÖKSUNGUR, Doç. Dr. Candan GÜRAKAN. Yılı:2009

 

 

 • Proje Adı: Aureobasidium pullulans ile pullulan üretiminin optimizasyonu ve kimyasal koruyucu (antioksidan ve antimikrobiyal) içeren pullulan filmin orta nemli gıdaların raf ömrüne etkileri. Proje No: TÜBİTAK Projesi, TOVAG 104 O 155 Projede Çalışan Kişiler: Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR (Proje yürütücüsü), Prof. Dr. Taner BAYSAL, Prof. Dr. Ulgar GÜVENÇ, Prof. Dr. Şebnem HARSA, Prof. Dr.  Ferzan LERMİOĞLU, Dr. Handan BAYSAL, Seval DAĞBAĞLI. Yılı: 2008

 

 

 • Proje Adı: Farklı mayşe fermantasyon parametrelerinin kırmızı şarabın renk ve organoleptik özelliklerine etkileri. Proje No: Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi , 06 / Müh / 047 Projede Çalışan Kişiler: Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM (Proje yürütücüsü), Hasan ŞENER Yılı: 2008

 

 

 • Proje Adı: Şarap üretiminde kullanılan yerli üzüm çeşitlerinin ve farklı üretim tekniklerinin kalite üzerine etkilerinin incelenmesi. Proje No: Bozcaada Kaymakamlığı Destekli Proje. Projede Çalışan Kişiler: Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM (Proje yürütücüsü),  Prof. Dr. Ahmet ALTINDIŞLI;; Işık GÜLÇUBUK, Uğur TOPRAK, Faruk KOR, Celil TEKNECI, Can BALLICA, Onur CEBECI, Banu KARAMEHMET, Hakan ALTUN.  Yılı: 2006 - Devam etmekte.

 

 

 • Proje Adı: Kırmızı şarap eldesinde farklı üretim tekniklerinin antioksidan aktivite üzerine etkilerinin incelenmesi. Proje No: Ege Üniversitesi, EBİLTEM Projesi, 04 / Bil / 010 Projede Çalışan Kişiler: Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM (Proje yürütücüsü), Prof. Dr. Ulgar  GÜVENÇ. Yılı: 2007

 

 

 • Proje Adı: Katı kültür fermantasyonu ile laktik asit üretiminin optimum koşullarının yanıt yüzey yöntemi kullanılarak belirlenmesi. Proje No: Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2004-Müh-004 Projede Çalışan Kişiler: Yrd. Doç. Dr. Sait SARGIN (Proje yürütücüsü), Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR.  Yılı: 2006

 

 

 • Proje Adı: Karıştırmalı tank tipi biyoreaktörde Aureobasidium pullulans ile pullulan üretiminin optimizasyonu. Proje No: Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 04 / Müh / 020 Projede Çalışan Kişiler: Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR (Proje yürütücüsü), Prof. Dr. Ulgar GÜVENÇ, Aslı UÇAN, Seval DAĞBAĞLI. Başlangıç Yılı: 2005

 

 

 • Proje Adı: Bazı kırmızı ve beyaz şaraplık üzüm çeşitlerinden üretilen Türk şaraplarının lezzet karakteristiklerinin incelenmesi. Proje No: Ege Üniversitesi, EBİLTEM projesi, 02 / Bil / 010 Projede Çalışan Kişiler: Doç. Dr. Yeşim ELMACI (Proje yürütücüsü), Prof. Dr. Tomris ALTUĞ, Prof. Dr. Gülden OVA, Doç. Dr. Ufuk YÜCEL, Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM. Yılı:2004

 • Proje Adı: Üzüm cibresinden fenolik antioksidanların lentinus edodes orjinli β- glikozidaz enzimi ile biyotransformasyonu ve optimizasyonu Projede Çalışan Kişiler: Halil Baykal, Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM Yılı: 2011 – Devam

 • Proje Adı: Farklı üzüm çeşitlerinden üretilen şaraplarının mikrosatelit markerler ile orijinlerinin belirlenmesi. Proje No: TÜBİTAK Projesi, TBAG :1070908 Projede Çalışan Kişiler: Dr. Burçak İŞÇİ (Proje yürütücüsü), Doç. Dr.Hatice KALKAN YILDIRIM, Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ. Yılı: 2007 - 2009

 
 
Tezler
 
 • Tez Adı: Cibrede Bulunan Piceidin Aspergillus Oryzae ile Biyotransformasyonu (Yüksek Lisans).Tez Yürütücüsü: Emre Tuncer Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM Yılı : 2010 - Devam ediyor.

 

 • Tez Adı: Üzüm cibresindeki fenolik antioksidanları L. edobes orijinli β-glükozidazile biyotransformasyonu ve optimizasyonu(Yüksek Lisans).  Tez Yürütücüsü: Halil BAYKAL Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM  Yılı: 2009-Devam etmekte.

 

 • Tez Adı:  Rekombinant aspartik proteaz üretimi, üretim koşullarının optimizasyonu, enzim saflaştırılması ve karakterizasyonu (Doktora). Tez Yürütücüsü: Sırma YEĞİN Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ulgar GÜVENÇ  Yılı: 2008-Devam etmekte.

 

 • Tez Adı: Patates atığından Aureobasidium pullulans kullanılarak pullulan üretimi (Yüksek Lisans). Tez Yürütücüsü: Pürlen UZUNOĞLU Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR Yılı: 2009 - Devam etmekte.

 

 • Tez Adı: Patates atığından Aureobasidium pullulans kullanılarak pullulan üretimi (Yüksek Lisans). Tez Yürütücüsü: Mükerrem Hale TAŞYÜREK Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR Yılı: 2009 - Devam etmekte.

 

 • Tez Adı:  β-galaktosidaz enzim üretiminin optimizasyonu ve saflaştırılması (Doktora). Tez Yürütücüsü: Seval DAĞBAĞLI Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR Yılı: 2009

 

 • Tez Adı:  Kalsiyum aljinatta immobilize edilmiş Aureobasidium pullulans hücreleri ile pullulan üretimi (Yüksek lisans). Tez Yürütücüsü: Zümrüt ÜRKÜT Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR Yılı: 2007

 

 • Tez Adı: Farklı mayşe fermentasyon parametrelerinin kırmızı şarabın renk ve organoleptik özelliklerine etkileri (Yüksek Lisans). Tez Yürütücüsü: Hasan ŞENER Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM Yılı: 2008

 

 • Tez Adı: Afyon Karahisar yöresinde bazı yerel üzüm çeşitlerinin (Vitis vinifera cp.) ampelografileri,üzüm kalite kriterleri ve bu çeşitlerden yapılan şarapların kimyasal, duyusal kalite özellikleri, renk değerleri ve toplam fenol içeriklerinin incelenmesi üzerine araştırmalar (Doktora). Tez Yürütücüsü: Bilge AKDENİZ Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM (Yardımcı danışman). Yılı: 2005 - 2010

 

 • Tez Adı:  Rhizopus oryzae NRRL 395 ile L(+)-laktik asit üretiminin optimizasyonu (Yüksek lisans). Tez Yürütücüsü: Esen SOKULLU Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ulgar GÜVENÇ Yılı: 2007

 
 
 
Yayınlar - Kitaplar
 
 • 2012, AKTAN, N. YILDIRIM, H. K, Sofralık Zeytin Teknolojisi, META Basım, II Baskı, ISBN:978-605-86980-0-0,İzmir,146 sayfa.  

 • 2011, AKTAN, N.,YILDIRIM, H. K., Sirke Teknolojisi, Sidas Medya, II Baskı, ISBN: 978-605-87976-4-2, İzmir , 83 sayfa 

 • 2003, AKTAN, N., YILDIRIM, H.K., YÜCEL, U., Turşu Teknolojisi, Ege Üniversitesi, EMYO Yayınları, III Baskı, No:23, ISBN: 975-483-373-7,İzmir,148 sayfa.

 •  
 • 2000, AKTAN, N., KALKAN, H., YÜCEL, U., Turşu Teknolojisi, Ege Üniversitesi EMYO Yayınları, II Baskı, No: 23, ISBN: 975-483-373-7,İzmir,148 sayfa.

 •  2000, AKTAN, N., KALKAN, H. Şarap Teknolojisi, Kavaklıdere Eğitim Yayınları No:4,ISBN:975-6813-08-3, Ankara, 615 sayfa. 

 • 1999, AKTAN, N., KALKAN, H., Sofralık Zeytin Teknolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, Izmir, 122 sayfa. 

 • 1999, AKTAN, N., KALKAN, H., Distile Alkollü İçkiler Teknolojisi, Tekel , İstanbul, 173 sayfa. 

 • 1998, AKTAN, N., YÜCEL, U., KALKAN, H., Turşu Teknolojisi, Ege Üniversitesi, EMYO Yayınları, No:23, ISBN:975-483-373-7,İzmir,138 sayfa. 

 • 1998, AKTAN, N., KALKAN, H., Sirke Teknolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 82 sayfa.

 
 
 
Faydalı Linkler