Meyve ve Sebze Teknolojisi Bilim Dalı
 
Genel Tanıtım
 

 

Meyve ve Sebze ürünlerinin üretim teknolojilerinin mühendislik temeline dayalı olarak açıklanması ve bu sanayi ürünlerinin laboratuar kontrolleri ve analiz metotları konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Meyve ve sebzelerin soğukta, dondurarak, ısı uygulamasıyla, kurutarak ve koruyucu bileşiklerle muhafazalarının yanında, meyve ve sebze işlemede kullanılan yeni teknikler bilim dalımızın temel çalışma konularını oluşturmaktadır. Bu kapsamda gıda sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek Gıda Mühendisleri yetiştirilmesi hedef alınmıştır. Eğitim faaliyetleri 2 Öğretim Üyesi, 1 Dr. Araştırma Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi tarafından yürütülmektedir. Bilim dalımızda 3 doktora ve 2 yüksek lisans tezi ile Lisansüstü eğitim devam etmektedir. 

 
Öğretim Üyeleri
 
 

Prof. Dr. Fikret Pazır  Bilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Taner Baysal

 

Doç.Dr. Seda Ersus Bilek

 
Araştırma Görevlileri
 
 

Ar. Gör. Ahsen RAYMAN ERGÜN

 

Ar. Gör. Hamza BOZKIR (ÖYP)

 
Projeler (Son 5 Yılda Tamamlanmış ve Devam Eden)
 
   
 • Proje Adı: Tahin helvası ve Lokum Üretimlerinde Kullanılmak Üzere Çöven Ekstraktı Tozu Eldesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Safiye Nur DİRİM ; Onur ÖZDİKİCİERLER( TUBİTAK TOVAG 2009-2011)

 

 
 • Proje Adı: "Salamurasız Paketlenmiş Gemlik tipi Zeytinin Raf Ömrüne Ön İşlemlerin Etkisi" . Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: Sıla Barut Gök ( Ege Üniversitesi, BAP, 2009/MUH/029 )

 

 
 • Proje Adı:  Sebze ve Balık İşlemede Elektrolize Suyun Kullanımı Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: Kışla D. Taşkaya, L. Kuşçu, A., Dinçer,T.A. Baydar,T  TUBİTAK TOVAG 106-O-110  (2006-2008 )
 
 • Proje Adı: . Organik ve Konvensiyonel  Kırmızı biber ve Ürünlerinin Ayırt Edilebilme  Yöntemleri ve Kalite Farklılıklarının  İncelenmesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: Alper Kuşçu Süleyman Demirel  Ün. Bilimsel Araştırma Projesi   ( 2006-2008)
 
 • Proje Adı: Kurutulmuş Meyveden Rehıdrasyon Yoluyla Orta Nemli Meyve Üretimi  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: A.Demet Çetin  Ege Ün. Bilimsel Araştırma Projesi (2005-2007)
 
 • Proje Adı: Etli Hazır Yemek Konservelerinin Otoklavlanabilir Poşetlerde  Sterilizasyonu Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: Özgül Babalık Gültekin Ege Ün. BAP , TUBİTAK ve Pınar Et Entegre A.Ş ( 2003 -2008)
 
 • Proje Adı: İşlenmiş kuru kayısıların depolanması sırasındaki kalite değişimleri, Proje Yürütücüsü:Tomris Altuğ  Araştırmacı: Fiktret Pazır, Yeşim Elmacı TUBİTAK TARP-2573, 2003
 
 • Proje Adı: Doğal Antimikrobiyal Madde İçeren Yenilebilir Pullulan Film Uygulamanın Hazır  Salatanın Raf Ömrüne Etkileri, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Taner Baysal,Araştırmacı: Nilay Sultan Kandemir (Ege Üniversitesi BAP destekli 2004-2006)
 
 • Proje Adı: Antimikrobiyal ve Antioksidan Madde İçeren Mısır Zeini Filmi Uygulamalarının Kaliteye Etkileri, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Taner Baysal,Araştırmacı: Elif Apaydın (Ege Üniversitesi BAP destekli 2003-2006)
 
 • Proje Adı: Ohmic ısıtmanın bazı meyve ve sebze ürünlerinin kalite özelliklerine etkilerinin deneysel ve kuramsal olarak incelenmesi.  Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Taner Baysal, Araştırmacı: Yrd.Doç.Dr.Filiz İçier, Öğr.Gör.Hasan Yıldız (Ege Üniversitesi BAP destekli 2003-2006)
 
 • Proje Adı: Biyoprezarvatifler Kullanılarak Antimikrobiyal ve Antioksidant Etkisi Bulunan Çok Fonksiyonlu Gıda ambalajlarının Üretilmesi. (TÜBİTAK destekli, 2003-2005)
 
 • Proje Adı: Aureobasidium pullulans ile Pullulan Üretiminin Optimizasyonu ve Kimyasal Koruyucu (Antioksidan ve Antimikrobiyal) İçeren Pullulan Filmin Orta Nemli Gıdaların Raf Ömrüne Etkileri.  Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Yekta Göksungur, Araştırmacı: Prof.Dr.Taner Baysal, Dr.Seda Ersus, Dr.Handan Dinçer, Ar.Gör.Seval Dağbağlı (TÜBİTAK destekli, 2005-2007)  
 
 • Proje Adı: Domates Salçası Üretiminde Elektroplazmoliz Uygulamasının Salça Kalitesi ve Verimine Etkilerinin Araştırılması.  Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Taner Baysal,Araştırmacı: Öğr.Gör.Hasan Yıldız (Celal Bayar Üniversitesi BAP destekli 2000- 2004)
 
 • Proje Adı: Gıda Işınlama Ve Buhar Sterilizasyonu Yöntemlerinin Çam Fıstığı, Kuru Üzüm Ve Kurutulmuş Domates kalitesi Üzerine Etkileri.  Proje Yürütücüsü:Prof.Dr.Gülden Ova, Araştırmacı: Dr.Seda Ersus, Ar.Gör.Aslıhan Demirdöven, Ar.Gör.Evren Gölge (EBİLTEM PROJE, Ebil Müh 2005/015)
 
 • Proje Adı: Portakal  Suyu Üretiminde Bazı Elektriksel Yöntemlerin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Taner Baysal, Araştırmacı:Ar.Gör.Aslıhan Demirdöven (MEYED destekli, 2006-2009)
 
 • Proje Adı: Ege Üniversitesi, BAP, 2002/MUH/013 "Kara Havuç antosiyaninlerinin püskürtmeli kurutucu kullanılarak mikroenkapsülasyonu. Proje Yürütücüsü:Prof.Dr.Ünal Yurdagel, Araştırmacı: Dr.Seda Ersus (tamamlandı)
 
 • Proje Adı: "Havuç Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz ve Mikrodalga Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri" Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Taner Baysal  Araştırmacı:  Dr. Aslıhan DEMİRDÖVEN, Ahsen RAYMAN (Ege Üniversitesi BAP destekli, 2009-2010)
 
 • Proje Adı: "Dondurulmuş Enginar ve Ispanağın Kalitesine Dondurulma Öncesi Bekletme ve Mikrodalga Çözündürmenin Etkileri" Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Taner Baysal Araştırmacı: İpek İLKSOY SÖZER (Ege Üniversitesi BAP destekli, 2009-2010) 
 
Tezler
 
 • Tez Adı:  Çöven Ekstrakt Tozu Eldesi (Yük. Lisans Tezi)  Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Onur Özdikicierler Yılı: 2010

 

 • Tez Adı: "Salamurasız Paketlenmiş Siyah Zeytinin Raf Ömrüne Ön İşlemlerin Etkisi" (Yüksek Lisans Tezi). Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fikret PAZIR Tez Yürütücüsü: Sıla BARUT Yılı: 2009

 

 • Tez Adı:  Organik ve konvansiyonel domates ve ürünlerinin ayırt edilebilme yöntemleri ve kalite farklarının incelenmesi  (Doktora Tezi) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Firoozeh Abdollahi Yılı: 2008

 

 • Tez Adı:  Organik ve konvansiyonel kırmızıbiber ve ürünlerinin ayırt edilebilme yöntemleri ve kalite özelliklerinin incelenmesi ( Doktora Tezi ) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Alper Kuşçu Yılı: 2008

 

 • Tez Adı:  Etli hazır yemek konservesinin otoklavlanabilir poşetlerde üretimi (Doktora Tezi) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Özgül Babalık Gültekin Yılı: 2008

 

 • Tez Adı:  Elektrolize Yükseltgen Suyun Ispanaklara Uygulanması (Yük. Lisans Tezi) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır  Tez Yürütücüsü: Tuğba Baydar Yılı: 2007

 

 • Tez Adı:  Kurutulmuş Meyveden Rehıdrasyon Yoluyla Orta Nemli Meyve Üretimi  (Yük. Lisans Tezi ) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Demet A. Çetin Yılı: 2007

 

 • Tez Adı:  Ripe Olive (kaliforniya) Tipi Zeytinin Sterilizasyonu (Yük. Lisans Tezi ) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Firoozeh Abdollahi Yılı: 1999

 

 • Tez Adı:  Domates Kurutulmasında Kükürtdioksit Uygulaması (Yük. Lisans Tezi) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Özgül Babalık Gültekin Yılı: 1996

 

 • Tez Adı:  Klasik ve Elektroplazmoliz Yöntemleri ile Elde edilen Golden Delicius Elmalarının Press Suyuna İşlenmesi sırasında  kimi özelliklerine etki eden faktörlerinin araştırılması  (Yük. Lisans Tezi )Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Şukrat Okilov Yılı: 1995

 

 • Tez Adı:  Washington Navel Portakalı ve Klemantin Mandalinin Soğukta Depolanması Konusunda Araştırmalar.  (Yük. Lisans Tezi )Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Mehmet Azak Yılı: 1994

 

 • Tez Adı: "Ozmotik Ön İşlemlerin Kayısı Ve Kavunların Kurutulması Ve Depolama Stabilitesine Etkileri". Tez Danışmanı: Prof.Dr.Taner Baysal Yük. Lisans Tezi.  
  Tez Yürütücüsü: Nilay Hatipoğlu, 2002.

 

 • Tez Adı: "Bazı Meyvelerin Kurutulmasında Doğal Rengin Korunması İçin Alternatif Yöntemlerin Kullanılması Üzerine Araştırmalar" Yük. Lisans Tezi. Tez Danışmanı: Prof.Dr.Taner Baysal Tez Yürütücüsü: Fatma Akalın Yılı: 2003

 

 • Tez Adı: "Domates Salçası Üretiminde Elektroplazmoliz Uygulamasının Salça Kalitesi ve Verimine Etkilerinin Araştırılması"  Doktora Tezi. Tez Danışmanı: Prof.Dr.Taner Baysal  Tez Yürütücüsü: Hasan Yıldız Yılı: 2004

 

 • Tez Adı: "Doğal Antimikrobiyal Madde İçeren Yenilebilir Pullulan Film Uygulamanın Hazır Salatanın Raf Ömrüne Etkileri" Yük. Lisans Tezi. Tez Danışmanı: Prof.Dr.Taner Baysal Tez Yürütücüsü: Nilay Sultan Kandemir Yılı: 2006.

 

 • Tez Adı: "Antimikrobiyal ve Antioksidan Madde İçeren Mısır Zeini Filmi Uygulamalarının Kaliteye Etkileri" Yük. Lisans Tezi. Tez Danışmanı:Prof.Dr.Taner Baysal Tez Yürütücüsü: Elif Apaydın Yılı: 2008

 

 • Tez Adı: "Portakal  Suyu Üretiminde Bazı Elektriksel Yöntemlerin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri" Doktora Tezi. Tez Danışmanı: Prof.Dr.Taner Baysal  Tez Yürütücüsü: Aslıhan Demirdöven Yılı: 2010

 

 • Tez Adı: "Havuç Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz ve Mikrodalga Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri" Yüksek Lisans Tezi. Tez Danışmanı: Prof.Dr.Taner Baysal  Tez Yürütücüsü: Ahsen RAYMAN Yılı: 2010.

 

 • Tez Adı: "Enginar ve Ispanağın Kalitesine Dondurulma Öncesi Bekletme ve Mikrodalga Çözündürmenin Etkileri" Yüksek Lisans Tezi. Tez Danışmanı: Prof.Dr.Taner Baysal  Tez Yürütücüsü: İpek İLKSOY SÖZER Yılı:2010. 

 
Ders Notları
   
   Meyve Sebze Teknolojisi (Salça Tekniği)
   Meyve Sebze Teknolojisi (Meyve Suyu)
   Ketçap Üretimi
   Pekmez Üretimi
   Aseptik İşleme ve Ambalajlama
   Meyve Suyu Üretim Teknolojisi