Gıda Mühendisliği Temel İşlemler Bilim Dalı
 
Genel Tanıtım
 

 

Gıda Mühendisliği Temel İşlemler Bilim Dalında Gıda Mühendisliği öğrencilerine mühendislik formasyonu oluşturulmasına yönelik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, temel mühendislik derslerinde momentum, ısı ve kütle transferinin temel ilkeleri, termodinamik ve temel madde ve enerji denkliklerinin çeşitli gıda prosesleri çevresinde kurulması üzerinde durulmakta, bunların yanısıra momentum, ısı ve kütle transferinin uygulamalarını içeren temel işlemler, proses kontrol ve tasarım benzeri lisans dersleri gıdaların işlenmesine yönelik olarak bilim dalımız tarafından verilmektedir.  

 

Bilim dalımızın araştırma ve eğitim faaliyetleri 5 Öğretim Üyesi, 1 adet Dr. Araştırma Görevlisi, 1 adet Araştırma Görevlisi tarafından yürütülmektedir. Bilim dalımız çeşitli lisansüstü dersler, 6 doktora ve 11 yüksek lisans çalışması ile de lisansüstü eğitime katkıda bulunmaktadır. Isı ve kütle transferi işlemlerinin modellenmesi, kurutma, fırında pişirme,  elektriksel yöntemler, gıdaların ısısal özellikleri, donma, enerji analizi, gıdaların farklı koşullarda depolanması ve paketlenmesi, mikroenkapsülasyon ve reolojiye yönelik araştırmalar bilim dalımızın çalışma konuları arasındadır. Bu konular kapsamında görüş bildirme, ekipman dizaynı çalışmaları yapılmakta ayrıca diğer bilim dalları ve sanayi ile birlikte ortak projeler yürütülmektedir. Bilim dalımızın başlıca hedeflerinin arasında yeni işbirliği projelerinin yapılması yer almaktadır.    

 
Öğretim Üyeleri
 
  Prof. Dr. Figen Ertekin (Bilim Dalı Başkanı)
  Prof. Dr. Şebnem Tavman
  Prof.Dr. Filiz İçier
  Doç. Dr. S.Nur Dirim
  Doç.Dr. Seher Kumcuoğlu
 
Araştırma Görevlileri
 
Ar. Gör. Ömer Faruk ÇOKGEZME
 
Projeler (Son 5 Yılda Tamamlanmış ve Devam Eden)
 

Proje Adı: Fırında kek pişirme işleminin eş zamanlı ısı ve kütle transferi olarak modellenmesi (Tamamlandı 2006) Proje No: BAP 2002 MÜH / 014 Projede Çalışan Kişiler: Figen Ertekin, Melike Sakin Başlangıç Yılı: 2002

Proje Adı: Patateslerin osmotik dehidrasyonunun "Response Surface" Metodu kullanılarak optimizasyonu. (Tamamlandı 2005) Proje No: BAP 2003 MÜH / 010
Projede Çalışan Kişiler:  Figen Ertekin, İsmail Eren Başlangıç Yılı: 2003

Proje Adı: Püskürtmeli Kurutma İşlem Koşullarının Yoğurt Tozunun Fonksiyonelliği ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ve Yoğurt Tozunun Depolama Stabilitesinin Araştırılması  (Tamamlandı 2008)  Proje No: 107 O 090, Tubitak-Hızlı Destek 
Projede Çalışan Kişiler: Figen Ertekin, Melike Sakin, Pınar Balkır, Banu Koç (Bursiyer)
Başlangıç Yılı: 2007

Proje Adı: Pastörize Sıvı Yumurtanın Dondurularak Kurutulması İşleminde Nem Transfer Davranışının Belirlenmesi (Tamamlandı 2009) Proje No: BAP 2007 Müh 029  Projede Çalışan Kişiler: Melike Sakin, Figen Ertekin, Başlangıç Yılı: 2007

Proje Adı: Püskürtmeli Kurutma Yöntemi ile Yoğurt Tozu Üretim Koşullarının Optimizasyonu (Tamamlandı 2008) Proje No: BAP 2006/Müh/043, Yüksek Lisans Projesi Projede Çalışan Kişiler: Figen Ertekin, Banu Koç Başlangıç Yılı: 2006

Proje Adı: Pastörize sıvı yumurtanın püskürtmeli kurutma yöntemi ile optimum kurutma koşullarının belirlenmesi ve mikroenkapsülasyonu (Tamamlandı 2009) Proje No: BAP 2008/Müh/012 (Yüksek Lisans Projesi) Projede Çalışan Kişiler: Figen Ertekin, Melike Sakin, Mehmet Koç Başlangıç Yılı: 2008

Proje Adı: Pastörize sıvı yumurtanın püskürtmeli kurutucuda optimum kurutma koşullarının belirlenmesi, mikroenkapsülasyonu ve mikroenkapsülasyon isleminin yumurta tozunun depolama stabilitesi üzerine etkisi Proje No: Tubitak TOVAG 108 O 541  Projede Çalışan Kişiler: Figen Ertekin, Melike Sakin, Neriman Bağdatlıoğlu, Mehmet Koç (Bursiyer), Gonca Susyal (Bursiyer), Banu Koç (Bursiyer) Başlangıç Yılı: 2008-devam ediyor

Proje Adı: Pastörize sıvı yumurtanın püskürtmeli kurutucuda optimum kurutma koşullarının belirlenmesi, mikroenkapsülasyonu ve mikroenkapsülasyon isleminin yumurta tozunun depolama stabilitesi üzerine etkisi  Proje No: Ebiltem 2009/Bil/014 Projede Çalışan Kişiler: Figen Ertekin, Melike Sakin, Neriman Bağdatlıoğlu, Mehmet Koç, Gonca Susyal, Banu Koç Başlangıç Yılı: 2009-devam ediyor

Proje Adı: Farklı ürün grupları için fırında pişirme kalite metriğinin oluşturulması, farklı pişirme yöntemlerinin bu metriğe göre karşılaştırılması ve buharlı ve buhar destekli hibrid fırınların bu ürünlerin pişme kalitesi üzerine katkılarının değerlendirilmesi Proje No: Tubitak TOVAG 109 O 587 Projede Çalışan Kişiler: Figen Ertekin, Ali Üren, Melike Sakin, Bekir Özyurt, Özgül Özdestan, Hilal İşleroğlu (Bursiyer), Tansel Kemerli (Bursiyer), Gönül Güven (Bursiyer)  Başlangıç Yılı: 2009-devam ediyor

Proje Adı: Kurabiye tipi hamur ürünlerinin konvensiyonel ve buhar destekli hibrid fırınlarda pişirme işleminin karşılaştırılması ve pişirme işleminin ısı-kütle transferinin modellenmesi Proje No: BAP 2009/Müh/033 (Yüksek Lisans Projesi) Projede Çalışan Kişiler: Figen Ertekin, Tansel Kemerli  Başlangıç Yılı: 2009-devam ediyor

Proje Adı: Bazı Gıda Maddelerinin Isıl İletkenlik Değerlerinin Donma Koşullarında belirlenmesi (Tamamlandı 2006) Proje No: BAP 2006 MÜH / 017 Projede Çalışan Kişiler: Şebnem Tavman, Cihan Yıldırım, Azad Emin Başlangıç Yılı: 2006

Proje Adı: Domates Posasından Ultrason Destekli Likopen Ekstraksiyonu İşleminin Optimizasyonu Proje No: 2009/MÜH/082, BAP Projesi Projede Çalışan Kişiler: Seher Kumcuoğlu, Şebnem Tavman, Tuncay Yılmaz Başlangıç Yılı: 2009-devam ediyor

Proje Adı: Pekmez tozu Eldesinde Püskürtmeli Kurutucuda Kurutma İşleminin Optimizasyonu Proje No: 2009 /MÜH/ 032, BAP Projesi Projede Çalışan Kişiler: Şebnem Tavman, Seher Kumcuoğlu, Alev Gültaş Başlangıç Yılı: 2009 � devam ediyor

Proje Adı: Değişik pekmez çeşitlerinin Bileşimleri ve ısısal Özellikleri ile Kuruma karakteristikleri Arasındaki İlişkinin belirlenmesi ve Kurutma Koşullarının Optimizasyonu
Proje No: 08/BİL/019, BAP Projesi Projede Çalışan Kişiler: Şebnem Tavman, Alev Gültaş Başlangıç Yılı: 2008-devam ediyor

Proje Adı: Enginarın İçerdiği Antioksidan maddelerin Eldesinde Uygulanan Ön Kurutma ve Ultrason Destekli Ekstraksiyon İşlemlerinin Optimizasyonu Proje No: 2008 /MÜH/09
Projede Çalışan Kişiler: Şebnem Tavman, Seher Kumcuoğlu, Züleyha Akkaya Başlangıç Yılı: 2008-devam ediyor

Proje Adı: Bazı Meyve ve Sebzelerde Raf Ömrünün Uzatılması için Zeolitle Birlikte Paketlemenin Ürünün Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi (Tamamlandı 2006) Proje No: 05 MUH 025 Projede Çalışan Kişiler: S.Nur Dirim, Vildan Küçük Başlangıç Yılı: Nisan 2005

Proje Adı: Kahvaltılık Gevrekleri Zenginleştirmek Amacıyla Üretilen Dondurularak Kurutukmuş Kestanenin Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi Proje No: 07 MUH 010
Projede Çalışan Kişiler: S.Nur Dirim, Elif Yurdakul Başlangıç Yılı: Mayıs 2007-devam ediyor.

Proje Adı: Ohmik Isıtmanın Bazı Meyve ve Sebze Ürünlerinin Kalite Özelikleri Üzerine Etkilerinin Deneysel ve Kuramsal Olarak İncelenmesi (Tamamlandı 2006) Proje No: 03/BİL/024, BAP Projesi  Projede Çalışan Kişiler: Taner Baysal, Filiz İçier, Hasan Yıldız Başlangıç Yılı: 2003

Proje Adı: Süt ve Süt Ürünlerinde Ohmik Isıtma Uygulamalarının Model Sistemde İncelenmesi (Tamamlandı 2008) Proje No: 2005/BİL/09, BAP Projesi Projede Çalışan Kişiler: Filiz İçier, Şebnem Tavman, Ümit Savcıgil, Bil Ergin Başlangıç Yılı: 2005

Proje Adı: Ohmik Isıtma İşleminin Bazı Gıdaların Akıcılık Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Tamamlandı 2007) Proje No: TOVAG 106 O 221, Tübitak Projesi Projede Çalışan Kişiler: Filiz İçier, Şebnem Tavman, Mustafa Engin, A.Varsın Kemahlıoğlu Başlangıç Yılı: 2006

Proje Adı: Ohmik Isıtmanın Bazı Meyve Suları ve Konsantrelerinde Alicyclobacillus acidoterrestris Üzerine Etkisi (Tamamlandı 2007) Proje No: TOVAG 106 O 240, Tübitak Projesi Projede Çalışan Kişiler: A. Handan Baysal, Filiz İçier Başlangıç Yılı: 2006

Proje Adı: Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Yıllık Isıl Yükünün Hesaplanması, Ege Üniversitesi (Tamamlandı 2007) Proje No: EBİLTEM Öğrenci Projesi, Proje Danışmanı: Filiz İçier Başlangıç Yılı: 2006.

Proje Adı: Gaz Motoru Tahrikli Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompalı Bantlı Bir Kurutucu Sisteminin Tasarımı, Testi ve Performansının Değerlendirilmesi (Tamamlandı 2009) Proje No: 106M482, Tübitak Projesi Projede Çalışan Kişiler: Arif Hepbaşlı, Filiz İçier, Neslihan Çolak, Ebru Hancıoğlu, Zafer Erbay (Bursiyer) Başlangıç Yılı: 2007

Proje Adı: Zeytin Yaprağının Sıcak Hava ile Kurutulmasının Modellenmesi, Optimizasyonu ve Ekserji Analizi (Tamamlandı 2009) Proje No: 2007/ MÜH/ 030 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Projede Çalışan Kişiler: Filiz İçier, Zafer Erbay Başlangıç Yılı: 2007.

Proje Adı: Et Ürünlerinin İşlenmesinde Ohmik Çözündürme ve Ohmik Pişirmenin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi (Tamamlandı 2009) Proje No: TOVAG 107O898 TÜBİTAK Projesi Projede Çalışan Kişiler: Filiz İçier, Mustafa Engin, Hayriye Bozkurt (Bursiyer) Başlangıç Yılı: 2008.

Proje Adı: Nar ve Vişne Suyu Üretiminde  Elektroplazmoliz Uygulamasının Verim ve Kalite Özellikleri ile Durultma Koşulları Üzerine Etkileri Proje No: EBİLTEM 2007/ BİL/ 027 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Projede Çalışan Kişiler: Taner Baysal, Filiz İçier, Hasan Yıldız, Aslıhan Demirdöven  Başlangıç Yılı: 2007 (devam ediyor)

Proje Adı: Termal Görüntü İşleme Tekniğinin Gıdaların Ohmik İşlenmesi Sırasında Kullanımı Proje No: EBİLTEM 2008/ BİL/ 018 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 
Projede Çalışan Kişiler: Filiz İçier, Hayriye Bozkurt Başlangıç Yılı: 2008 (devam ediyor)

Proje Adı: Kırmızı pancar suyu eldesinde elektroplazmoliz uygulamasının etkileri, matematiksel modellenmesi ve optimizasyonu Proje No: 2009-022 Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Projede Çalışan Kişiler: Hasan Yıldız, Filiz İçier, Salim Şahin, Hayriye Bozkurt  Başlangıç Yılı: 2009 (devam ediyor)

 
Tezler
 

Yüksek Lisans

  • Tez Adı: Bazı Meyve ve Sebzelerde Raf Ömrünün  Uzatılması için Zeolitle Birlikte Paketlemenin Ürünün Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Tez Yürütücüsü: Vildan KÜÇÜK Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Nur DİRİM Yılı: 2006

  • Tez Adı: Kahvaltılık Gevrekleri Zenginleştirmek Amacıyla Üretilen Dondurarak Kurutulmuş Kestanenin Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi. Tez Yürütücüsü: Elif YURDAKUL Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Nur DİRİM Yılı: 2008

  • Tez Adı:  Püskürtmeli Kurutma Yöntemi ile Yoğurt Tozu Üretim Koşullarının Optimizasyonu Tez Yürütücüsü: Banu KOÇ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen ERTEKİN Yılı: 2008

  • Tez Adı:  Pastörize sıvı yumurtanın püskürtmeli kurutma yöntemi ile optimum kurutma koşullarının belirlenmesi ve mikroenkapsülasyonu Tez Yürütücüsü: Mehmet KOÇ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen ERTEKİN Yılı: 2009

  • Tez Adı:  Model Sistemlerde Antifriz Protein Kullanımının Yeniden Kristallenmeye ve Bazı Isısal Özelliklere Etkisinin İncelenmesi Tez Yürütücüsü: Cihan Yıldırım Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şebnem Tavman Yılı:2008

  • Tez Adı:  Nano-Partiküllerin Sıvı İçinde Dispersiyonu, De-aglomerasyonu ve Isıl İletkenlik Değerlerinin Belirlenmesi Tez Yürütücüsü: M. Azad Emin Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şebnem Tavman Yılı:2007

  • Tez Adı: Zeytin yaprağının sıcak hava ile kurutulmasının modellenmesi, optimizasyonu ve ekserji analizi Tez Yürütücüsü: Zafer Erbay Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Filiz İÇİER Yılı: 2008.

  • Tez Adı: Köfte üretiminde ohmik pişirmenin uygulanması, matematiksel modellenmesi ve ekserjetik optimizasyonu Tez Yürütücüsü: Hayriye Bozkurt Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Filiz İÇİER Yılı: 2009

Doktora

  • Tez Adı: Fırında Kek Pişirme İşleminin Eş Zamanlı Isı ve Kütle Transferi Olarak Modellenmesi  Tez Yürütücüsü: Melike SAKİN Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen ERTEKİN Yılı:2005

 
Faydalı Linkler
 
 
Ders Notları