Beslenme Bilim Dalı
 
Genel Tanıtım
 

Gıdanın gelecek yüzyıllara yeterliliğinin sağlanması ve tüketicinin gittikçe artan bir eğilimle daha doğal ve sağlıklı gıdaları daha geniş çeşitlilik ve daha az zararlı kalıntı ile talep etmesi gıda üreticisinin sorumluluklarını genişletmiştir. Gıda pazarı, gıda tüketim alışkanlıklarından ve insanların sağlık, diyet ve beslenme konularına ilgilerinin artması nedeniyle ne yediği hakkında daha fazla bilgi edinme eğilimlerinden etkilenmektedir. Diyet ve sağlık üzerine ilgi, değişen yeme alışkanlıkları, beslenme modelleri, gıda işleme teknikleri, daha yeni ve hızlı gıda hazırlama yöntemleri ve gıdanın besleyicilik bütünlüğü satın alma kararını etkileyen gerçek veriler haline gelmiştir. Bu faktörler, gıdanın satın alımından sonra markette gıdanın satışındaki sürekliliği ve yeni ürün gelişimini de etkilemektedir. Beslenme konusunda bilgilenme, gıda sanayinin yeni ürün geliştirme veya ürün modifikasyonu stratejilerini yönlendirmektedir.  Bu etkiler gelecek birkaç yıl içinde daha büyük bir önem ve yoğunluk kazanacaktır. Gıda üreticilerinden bazıları bu konuda yetersiz kalırken gelişen koşullara hızla uyum sağlayabilen üreticiler ise pazardan istedikleri payı alabileceklerdir.

Gıdayı oluşturan bileşenler insan metabolizması için gerekli, yararlı veya tehlikeli olabilir. Gıda sanayi için ise bu bileşenler potansiyel bir öneme sahiptir. İnsanlık tarihi boyunca gıda işleme teknikleri, gıdanın yapısındaki bileşenlerini tüketim için daha uygun bir forma dönüşmesi amacıyla uygulanmıştır.

Gıda endüstrisi, gıda işleme tekniklerinin optimizasyonuna, beslenme rehberlerine göre tüketicilerin gereksinimlerini karşılayacak besleyici ve sağlıklı seçenekler yaratmaya, formülasyonlarını tekrar gözden geçirmeye dikkat göstermek zorundadır. Bu amaçla günümüzde gıda endüstrisindeki bir çok uluslar arası firma beslenme departmanı kurmuş ve beslenme müdürü pozisyonu oluşturmuştur. İnterdisipliner bir alan olan beslenme biliminde, gıdayı tanımak, uygulanan gıda işleme yöntemleri ve bu yöntemlerin gıda bileşenleri üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olmak, tüketiciyi ve gıda sanayiini gıda tüketim modelleri ile beslenme alışkanlıkları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme üstünlüğünü sağlamaktadır. Bu nedenle beslenme eğitimi gıda mühendislerinin gıda, gıda işleme ve sağlık konusundaki yaygın önyargıların ve yanlış anlamaların giderilmesinde etkin olmalarını sağlayarak gıda sanayiine katkılarının artmasına neden olacaktır. Bilim dalının misyonu bu görev anlayışı ile ilgili öğretim üyeleri ve yardımcılarıyla gerçekleştirilmektedir.

 
Öğretim Üyeleri
 
  Prof. Dr. Sibel Karakaya Bilim Dalı Başkanı
  Prof. Dr.Sedef Nehir El
 
Araştırma Görevlileri
 
  Ar. Gör. Dr. Şebnem Şimşek
 
Projeler (Son 5 Yılda Tamamlanmış ve Devam Eden)
 

Proje Adı: Bazı gıdalardaki fenolik bileşiklerin in vitro yöntemlerle biyoyararlılık ve antioksidan aktivitelerinin saptanması  Proje No: E. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi. No: 03 Müh/011   Çalışan Kişiler: Sibel Karakaya ve Sedef Nehir El   Yılı: 2005

 

Proje Adı: Yeni teknolojilerle baharatlardan esansiyel yağ ekstraksiyonu ve bu yağların fiziksel, antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri Proje No: TOVAG 104 O 265 Çalışan Kişiler: Serpil Şahin, Gülüm Şumnu, Esra Yener, Sibel Karakaya, Sedef Nehir El, Nural Karagözlü Yılı: 2005

 

Proje Adı: Gölevez (Colocasia esculenta L. schott) yumrusundan dirençli nişasta elde edilmesi ve sağlık üzerine etkilerinin in vitro yöntemlerle saptanması Proje No: TOVAG 107 O 812, EBİLTEM projesi 2008 BİL-033, Doktora tez çalışması Çalışan Kişi: Şebnem ŞİMŞEK, Sedef Nehir EL Yılı: 2008 (devam ediyor)

 

Proje Adı: Bazı kurubaklagillerden elde edilen protein ekstraktları ve fraksiyonlarının ADE inhibisyon aktiviteleri: Isıl işlem ve in vitro Sindirilirliğin Etkisi Proje No: TOVAG 107 O 797, EBİLTEM projesi 2008 BİL-031, Yüksek lisans tez çalışması Çalışan Kişiler: Gül AKILLIOĞLU, Sibel KARAKAYA Yılı: 2009

 

Proje Adı: Simidin demir ve çinko mineralleri ile zenginleştirilmesi ve in vitro mineral biyoyararlılığının saptanması Proje No: E. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi. No: 015 Müh/2008, Yüksek lisans tez çalışması  Çalışan Kişiler: Melis SÖZER GÜZELCAN, Sedef Nehir EL  Yılı: 2008

 

Proje Adı: Alfa-laktalbumin nanotüplerin eldesi ve model sindirim sistemindeki davranışı Proje No: E. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi. No: 013 Müh/2008, Yüksek lisans tez çalışması Çalışan Kişiler: Nihan BAŞ, Sibel KARAKAYA  Yılı: 2009

 

Proje Adı: Bazı gıdalarda ve farklı koenzim Q 10 preparatlarıyla zenginleştirilmiş gıdalarda in vitro koenzim Q 10 biyoyararlılığının saptanması  Proje No: TOVAG 108 O 603, EBİLTEM projesi 2009 BİL-013, Yüksek lisans tez çalışması Çalışan Kişiler: Pınar ERCAN, Sedef Nehir EL  Yılı: 2009

 

Proje Adı: Farklı tahıl unları ve bu unlardan üretilen ekmeklerde tripsin ve kimotripsin inhibitörlerinin araştırılması: Fermantasyon ve in-vitro sindirimin etkisi Proje No: E. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi. No: 037 Müh/2009, Yüksek lisans tez çalışması Çalışan Kişiler: Mine KÖSTEKLİ, Sibel KARAKAYA  Yılı: 2009 (devam ediyor)

 

Proje Adı: EPA ve DHA içeren nanodispersiyonların meyve sularının zenginleştirilmesinde kullanılması Proje No: E. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi. No: 031 Müh/2009, Yüksek lisans tez çalışması Çalışan Kişiler: Hülya İLYASOĞLU, Sedef Nehir EL  Yılı: 2009 (devam ediyor)

 

Proje Adı: Kırmızı etin (Longissimus Dorsi) L-karnitin içeriği, in vitro biyoyararlılığı ve antioksidan aktivitesi üzerine ısısal işlemlerin ve saklama yöntemlerinin etkisinin belirlenmesi Proje No: E. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi. No: 085 Müh/2009, Yüksek lisans tez çalışması Çalışan Kişiler: Özge KURT, Sedef Nehir EL Yılı: 2009 (devam ediyor)

  

 
Tezler

Tez Adı: Domates ve domatesten elde edilen bazı ürünlerde antioksidan aktivite, likopen ve in vitro biyoyararlılığın saptanması Çalışan Kişi: Nilüfer Yılmaz Tez Yürütücüsü: Sibel Karakaya Yılı: 2005

Tez Adı: Sağlık ve beslenme bilgisinin beslenme alışkanlığı ve satın alma kararı üzerine etkisi Çalışan Kişi: Gönül Söyler Tez Yürütücüsü: Sedef Nehir EL Yılı: 2005

Tez Adı: Bazı bitkisel çayların in vitro koşullarda antidiyabetik etkilerinin, toplam antioksidan aktivitelerinin ve toplam fenolik madde içeriklerinin saptanması Çalışan Kişi: Aynur Büyükbalcı Tez Yürütücüsü: Sedef Nehir EL Yılı: 2005

Tez Adı: Bazı kurubaklagillerin oligosakkarit içerikleri üzerine pişirme ve çimlendirmenin etkisi Çalışan Kişi: Özge TÜRK Tez Yürütücüsü: Sibel KARAKAYA Yılı: 2009

Tez Adı: Geleneksel fermente bir içecek olan bozanın angiotensin dönüştürücü enzim üzerine etkisi Çalışan Kişi: Aslı KANCABAŞ  Tez Yürütücüsü: Sibel KARAKAYA Yılı: 2009 (devam ediyor)

Tez Adı: Bazı gıda işleme tekniklerinin karnabahar ve lahanadaki glukosinolat içeriği, in vitro biyoyararlığı ve antioksidan kapasitesi üzerine etkisinin incelenmesi Çalışan Kişi: Nilüfer GİRGİN  Tez Yürütücüsü: Sedef Nehir EL Yılı: 2009 (devam ediyor)

 
Faydalı Linkler
 
 
Sunumlar ve Ders Notları
 
Beslenme Ders Notu