Gıda Kalitesi Bilim Dalı
 
Genel Tanıtım
 

Günümüzde kalite, tüketici açısından bir malın kullanım uygunluğu olarak tanımlanmaktadır. Gıda kalitesi tüketicinin tercihinde rol oynayan, ölçülüp değerlendirilebilen ve bir gıda ünitesini diğerlerinden ayırdetmeye yarayan karakteristiklerin bileşimi olarak ifade edilmektedir.  

Gıda kalite kontrolu toplumların nitelikli gıda üretimini ve tüketimini sağlamak amacıyla uygulanan ve özünde gıda kalitesinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini amaçlayan bir sistemdir. Bununla birlikte gıda kaynaklarının korunmasına, gıda sanayi, ticareti ve dağıtım sisteminin gelişmesine de yardımcı olan bir bütün olup, gıda kalitesi ile ilgili olan tarımsal uygulamalar, üretim teknikleri, gıda sanayinde gelişen teknolojilerin uygulanması gibi geniş alanlarda bir teşvik ve yardım aracı olarak kullanılmaktadır.  

 
Öğretim Üyeleri
 
  Prof. Dr. Gülden Ova Bilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr. Yeşim Elmacı
  Dr. Öğr. Üyesi Kemal Demirağ
 
Araştırma Görevlileri
 
  Ar. Gör. Ceyda Çatar Dadalı
 
Projeler (Son 5 Yılda Tamamlanmış ve Devam Eden)
 • Proje Adı: Türkiye'de yetiştirilen bazı yağlık keten tohumlarının ve filizlerinin biyoaktif bileşikler açısından incelenmesi üzerine bir araştırma Proje No:Tubitak 108O498 Araştırmacılar: Ova, G., Özkaynak, E. Yılı: Devam ediyor.

 • Proje Adı: Türk kahvesinin karakteristik lezzetini oluşturan uçucu bileşenlerin GC/MS ve lezzet profili analizi tekniği ile belirlenmesi Proje No: E.Ü. Araştırma Fonu 09/MÜH/038 Araştırmacılar: Kıvançlı, J., Elmacı, Y. Yılı: Devam ediyor.

 • Proje Adı: Ağır metallerin uzaklaştırılmasında fındık kabuğu kullanımının model sistemler ile araştırılması Proje No: CÜBAP M-360 Araştırmacılar: Ova, G., Gölge, E. Yılı: Devam ediyor.

 • Proje Adı: Farklı ambalaj ve depolama koşullarında antep fıstığı ve çam fıstığının bazı kalite özelliklerindeki değişimin incelenmesi Proje No: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye Projesi Araştırmacılar: Altuğ, T., Ova, G., Elmacı, Y., Demirağ, K., Kendirci, P., Gölge, E., Eser, P. Yılı: 2008.

 • Proje Adı: Ülkemizde yetiştirilen bazı antepfıstığı çeşitlerinin lezzet özelliklerinin objektif ve duyusal yöntemlerle belirlenmesi ve tuzlanarak ve tuzlanmadan kavurma işleminin söz konusu özelliklere etkisinin incelenmesi Proje No: EBİLTEM 2005/BİL/033 Araştırmacılar: Kendirci, P. Altuğ, T. Yılı: 2008.

 • Proje Adı: Çeşitli pişirme tekniklerinin sigara böreğinde akrilamid oluşumu üzerine etkileri Proje No: E.Ü. Araştırma Fonu Projesi Araştırmacılar: Özkaynak, E., Ova, G. Yılı: 2008.

 • Proje Adı: Benzoil farklı yöre zeytinlerinden elde edilmiş natürel zeytinyağının duyusal kalitesini oluşturan lezzet maddelerinin gc/ms ve lezzet profil analizi teknikleri kullanılarak belirlenmesi Proje No: EBILTEM 05/MUH/024 Araştırmacılar: Kaftan, A., Elmacı, Y. Yılı: 2007.

 • Proje Adı:Tarhananın Farklı Yöntemler ile Kurutulmasının Kuruma Karakteristiklerine ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. Araştırmacılar: Kemahlıoğlu, K., Demirağ, K., Baysal, T. Proje No: E.Ü Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 02/EMYO/02 Yılı: 2007.

 • Proje Adı: Gıda ışınlama ve buhar sterilizasyonu yöntemlerinin çam fıstığı, kuru üzüm ve kurutulmuş domates kalitesi üzerine etkileri Proje No: EBİLTEM 2005/BİL/015 Araştırmacılar: Ova, G., Baysal,T., Çetinkaya, N., Halkman, H.B., Ersus, S., Kozat,P., Demirdöven, A., Gölge, E. Yılı: 2007.

 • Proje Adı: Orta nemli domateste potasyum sorbat kullanımı üzerine bir çalışma Proje No: E.Ü. Araştırma Fonu 2004/MÜH/016 Araştırmacılar: Alpözen, E., Demirağ, K. Yılı: 2006.

 • Proje Adı: Kekik ballarındaki lezzet bileşenlerinin belirlenmesi Proje No: EBİLTEM 2004/BİL/009 Araştırmacılar: Altuğ, T., Demirağ, K., Mannaş, D. Yılı: 2005.

 • Proje Adı: Benzoil peroksidin unlarda kantitatif tayini üzerine bir çalışma Proje No: E.Ü. Araştırma Fonu 04/MÜH/019 Araştırmacılar: Keçeli, Ö., Elmacı, Y. Yılı: 2005.

 • Proje Adı: Bazı kırmızı ve beyaz şaraplık üzüm çeşitlerinden üretilen Türk şaraplarının lezzet karakteristiklerinin incelenmesi Proje No: EBİLTEM 02/BİL/010 Araştırmacılar: Elmacı, Y., Altuğ, T. Ova, G., Yücel, U., ,Kalkan, H. Yılı: 2004.

 
Tezler
 • Tez Adı: Türk kahvesinin karakteristik lezzetini oluşturan uçucu bileşenlerin GC/MS ve lezzet profili analizi tekniği ile belirlenmesi Tez Yürütücüsü: Jülide Kıvançlı Tez Danışmanı: Yeşim Elmacı Yılı: Devam ediyor.

 • Tez Adı: Çiğ ve kavrulmuş çam fıstıklarının lezzet özelliklerinin gc/ms ve lezzet profili analizi tekniğiyle belirlenmesi Tez Yürütücüsü: Mehpeyker Sarı Tez Danışmanı: Yeşim Elmacı Yılı: Devam ediyor.

 • Tez Adı: Sulardan ağır metallerin uzaklaştırılmasında ayçiçeği küspesi kullanılarak model sistemlerle araştırılması Tez Yürütücüsü: Ayça Karaören Tez Danışmanı: Kemal Demirağ Yılı: Devam ediyor.

 • Tez Adı: Ülkemizde ticari değeri olan bazı balık çeşitlerinin  D - Vitamini içeriğinin belirlenmesi üzerine bir çalışma Tez Yürütücüsü:  Mehmet Sözbilen Tez Danışmanı: Kemal Demirağ Yılı: Devam ediyor

 • Tez Adı: Ege Bölgesi Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) İz Element Kirliliğinin Araştırılması Tez Yürütücüsü:  Fahtih Bakırcı Tez Danışmanı: Gülden Ova Yılı: 2009.

 • Tez Adı: Ülkemizde yetiştirilen bazı antepfıstığı çeşitlerinin lezzet özelliklerinin belirlenmesi ve kavurma işleminin bu özelliklere etkisinin incelenmesi Tez Yürütücüsü: Perihan Kendirci Tez Danışmanı: Tomris Altuğ Yılı:2008.

 • Tez Adı: Muğla ve yöresinde üretilen çam ballarının aroma bileşenlerinin SPME/GC/MS tekniği ile belirlenmesi Tez Yürütücüsü: Dilek Bayraktar Tez Danışmanı: Tomris Altuğ Yılı: 2008.

 • Tez Adı: Farklı ambalaj ve depolama koşullarında çam fıstığının bazı kalite özelliklerindeki değişimin incelenmesi Tez Yürütücüsü:  Pınar Eser Tez Danışmanı: Yeşim Elmacı Yılı: 2008.

 • Tez Adı: Farklı yöre zeytinlerinden elde edilmiş natürel zeytinyağının duyusal kalitesini oluşturan lezzet maddelerinin gc/ms ve lezzet profil analizi teknikleri kullanılarak belirlenmesi Tez Yürütücüsü: Arınç Kaftan Tez Danışmanı: Yeşim Elmacı Yılı: 2007.

 • Tez Adı: Gıda ışınlama ve buhar sterilizasyonu yöntemlerinin çam fıstığı kalitesi üzerine etkileri Tez Yürütücüsü: Evren Gölge Tez Danışmanı: Gülden Ova Yılı: 2006.

 • Tez Adı: Çeşitli pişirme tekniklerinin sigara böreğinde akrilamid oluşumu üzerine etkileri Tez Yürütücüsü: Evrim Özkaynak Tez Danışmanı: Gülden Ova Yılı: 2006.

 • Tez Adı: Düşük kalorili greyfurt kabuğu reçeli eldesinde bazı katkı maddelerinin kaliteye etkisinin incelenmesi Tez Yürütücüsü: Rukiye Şahin Tez Danışmanı: Kemal Demirağ Yılı: 2006.

 • Tez Adı: Orta nemli domateste potasyum sorbat kullanımı üzerine bir çalışma Tez Yürütücüsü: Esra Alpözen Tez Danışmanı: Kemal Demirağ Yılı: 2006.

 • Tez Adı: Sumak lezzet bileşenlerinin belirlenmesi ve et ürünlerinde kullanımlarının lezzet kalitesine etkisinin araştırılması Tez Yürütücüsü: Banu Bahar Tez Danışmanı: Tomris Altuğ Yılı: 2005.

 • Tez Adı: Benzoil peroksidin unlarda kantitatif tayini üzerine bir çalışma Tez Yürütücüsü: Özlem Keçeli Tez Danışmanı: Yeşim Elmacı Yılı: 2005.

 • Tez Adı: Kekik ballarındaki lezzet bileşenlerinin belirlenmesi Tez Yürütücüsü: Demet Mannaş Tez Danışmanı:Tomris Altuğ Yılı: 2004.

 • Tez Adı: İki farklı formulasyonla üretilmiş çilek şekerlemelerinin depolanması sırasında kalite karakteristiklerindeki değişimlerin incelenmesi Tez Yürütücüsü: Esin Yakut Tez Danışmanı: Yeşim Elmacı Yılı: 2004.