Gıda Mikrobiyolojisi Bilim Dalı
   
  Gıda Mikrobiyolojisi Bilim Dalı
 
Genel Tanıtım
 

Son yıllarda, gıdalar ile mikroorganizmalar arasındaki ilişkinin bilinmesi ile birlikte, tüm dünyada gıda mikrobiyolojisi ve gıda güvenliği öncelikli konular haline gelmiştir. Gıda mikrobiyolojisi, gıda güvenliği açısından önemli bir bilim dalı olduğu kadar, bazı mikroorganizmaların aktivitesi sonucu üretilen fermente gıdaların üretilmesinde de önemli rol almaktadır. Gıda üretiminde tarladan çatala kadar geçen tüm aşamaların başarılı bir şekilde uygulanması gıda mikrobiyolojisinin temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda bilim dalımızda yapılan projeler; patojen bakterilerin izolasyonu ve tanımlanması, farklı gıda ürünlerinde patojen mikroorganizmaların canlılığını sürdürmesi, gıdalarda bulunan doğal antimikrobiyal maddelerin incelenmesi, fermente gıdalarda bulunan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve ürettikleri bakteriyosinlerin antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi olarak özetlenebilir.

 
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Duygu KIŞLA
Doç.Dr. Gülten TİRYAKİ GÜNDÜZ
Doç.Dr. İlkin YÜCEL ŞENGÜN
 
Araştırma Görevlileri
 
 
 
Projeler (Son 5 Yılda Tamamlanmış ve Devam Eden)

 

Bazı nar ürünlerinin antimikrobiyal etkilerinin saptanması, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 2008 MÜH 018 (Devam ediyor)
Ev mutfaklarındaki uygulamaların gıda kaynaklı patojenlerin kontrolündeki rolü, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 2006 MÜH 044 (Tamamlandı)
Ege bölgesinin bazı yörelerinde yapılan geleneksel tarhana ve bileşenlerinin bakteri florasının tanımlanması, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 2005 MÜH 023 (Tamamlandı)
Engelleme teknolojisinin sebzelerde patojen inaktivasyonu ve raf ömrü açısından etkilerinin araştırılması, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 2005 MÜH 048 (Tamamlandı)
Kopanisti peyniri mikroflorasının tespiti ve fermantasyonunda rol oynayan mikroorganizmaların tanımlanması, 2006 MÜH 027 (Tamamlandı)

 
Tezler
 

Bazı nar ürünlerinin antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi ve salatalarda koruyucu etkisinin araştırılması, Doktora Tezi (Devam Ediyor)
Engelleme teknolojisinin sebzelerde patojen inaktivasyonu ve raf ömrü açısından etkilerinin araştırılması, 2008, Doktora Tezi (Tamamlandı)
Ev mutfaklarındaki uygulamaların gıda kaynaklı patojenlerin kontrolünde rolü, 2008, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
Ege bölgesinin bazı yörelerinde yapılan geleneksel tarhana ve bileşenlerinin bakteri florasının tanımlanması, 2006, Doktora Tezi (Tamamlandı)
Kopanisti peyniri mikroflorasının tespiti ve fermantasyonunda rol oynayan mikroorganizmaların tanımlanması, 2006, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
Gıda servisinde kullanılan buzların mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, 2005, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
Okul ve restoran mutfaklarında iyileştirme ve eğitim çalışmalarının mikrobiyolojik kaliteye etkisinin belirlenmesi, 2005, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
Bazı patojen bakterilerin aside tolerans kazanmasının tanımlanması ve gıda sanayindeki önemi, 2003, Doktora Tezi (Tamamlandı)
Küflerin biyolojik kontrolü, 2002, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
Bazı sebzelere inokule edilen Salmonella typhimurium'un limon suyu ve sirke ile inaktivasyonu, 2002, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
Gıda İşletmelerinde Biyofilm Oluşumunun İncelenmesi, 2002, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
Nisin Üreten Lactococcus lactis izolasyonu ve nisin üretimine etki eden faktörler, 2001, Doktora Tezi (Tamamlandı)

 
Faydalı Linkler