Gıda Kimyası Bilim Dalı
 
Genel Tanıtım
 

Gıda kimyası, gıdanın kompozisyonu ve gıdanın işlenmesi ve depolanması sırasında yapısında meydana gelen değişimlerle ilgilenen bilim dalıdır. Gıda kimyası, hem gıdanın içindeki kimyasal yapıları hem de gıdalara bulaşan kimyasalları inceleyen bilim dalıdır. Gıda kimyası, gıdada bulunan besin öğelerinin özelliklerini ve kimyasal yapılarını da incelemektedir. Gıda kimyası dersi enzimleri, gıdadaki besin öğeleri olan su, karbonhidrat, lipid, protein, vitamin ve mineralleri ve bunların arasındaki reaksiyonları kapsamaktadır.

Gıda Kimyasının çalışma alanları içinde yer alan tüm araştırmalar gıdalarda ya da model sistemlerde yapılan gıda formülasyonları ile gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasındaki kimyasal tepkimelere yönelik analitik bir yaklaşım getirmeyi amaçlayan çabalardır.

 
Öğretim Üyeleri
 
  Prof. Dr. Semih Ötleş
  Doç.Dr. Özgül Özdestan
 
Araştırma Görevlileri
 
  Ar.Gör.Dr. Emine Nakilcioğlu
 
Projeler (Son 5 Yılda Tamamlanmış ve Devam Eden)

Proje Adı: İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Uçucu yağının Destilasyon ve Süperkritik Karbondioksit (SCCO2) ile Ekstraksiyonu ve Bileşenlerinin Gaz Kromatografisi/ Kütle Spektrometresi (GC/MS) ile Analizi Proje No: 06 MÜH 045 Projede Çalışan Kişiler: Prof.Dr.Yaşar Hışıl, Mehmet Ali Ceylan Yılı: 2008

Proje Adı: Ege Bölgesinde Farklı Sistemlerle Elde Edilen Zeytinyağlarında Trans Yağ Asitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar  Proje No: TAGEM/GY/00/14/041 Projede Çalışan Kişiler: Prof.Dr.Yaşar Hışıl, Dr. Harun Dıraman (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü) Proje Kaynağı: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yılı: 2004 

 

Proje Adı: Geleneksel Fermente Ürünlerimizden Olan Bozada Biyojen Amin Varlığının Araştırılması Proje No: 2005 MÜH 058  Projede Çalışan Kişiler: Sırma Yeğin, Prof. Dr. Ali Üren Yıl: 2006

 

Proje Adı: Tarhana Üretimi ve Depolanması Süresince Biyojen Amin Oluşumunun Araştırılması  Proje No: 2008 MÜH 014  Projede çalışan kişiler: Hasan Keşkekoğlu, Prof. Dr. Ali Üren  Yılı: 2009

 

Proje Adı: Türkiye'de Üretilen Bazı Fermente Gıdalarda Biyojen Aminlerin Belirlenmesi  Proje No: 2007 MÜH 011  Projede Çalışan Kişiler: Ar. Gör. Özgül Özdestan, Prof. Dr. Ali Üren Yılı: 2009

 

Proje Adı: Farklı Ürün Grupları için Fırında Pişirme Kalite Metriğinin Oluşturulması, Farklı Pişirme Yöntemlerinin Bu Metriğe Göre Karşılaştırılması ve Buharlı ve Buhar Destekli Hibrid Fırınların Bu Ürünlerin Pişme Kalitesi Üzerine Katkılarının Değerlendirilmesi  Proje No: TÜBİTAK 109 O 087   Projede Çalışan Kişiler: Prof. Dr. Figen Ertekin (Yürütücü), Ar. Gör. Dr. Melike Sakin, Ar. Gör. Hilal İşleroğlu, Ar. Gör. Dr. Özgül Özdestan, Prof. Dr. Ali Üren Yılı: Devam ediyor

 

Proje Adı: Ekmekte ve Unlu Mamullerde GC-MS ile Akrilamid Düzeylerinin Belirlenmesi Proje No: TAGEM  Projede Çalışan Kişiler: Esra Alpözen, Gönül Güven, Ar. Gör. Dr. Özgül Özdestan, Prof. Dr. Ali Üren  Yılı: Devam ediyor

 

Proje Adı: İzmir Yöresinde Yetiştirilen Ceviz Çeşitleri ile Bunların Yağlarının Bileşimleri Üzerinde Araştırmalar  Proje No: 2002/MÜH-015  Projede Çalışan Kişiler: Prof. Dr. M.Kemal Ünal-Gülnur Ölçer  Yılı:2004.

 

Proje Adı: Susam Yağının Antioksidan Özellikteki Başlıca Bileşenlerinin Nitelik ve Nicelikleri Üzerine Araştırmalar  Proje No: 03-MÜH-038  Projede Çalışan Kişiler: Prof. Dr. M.Kemal Ünal-Gülbin Bozkurt  Yılı:2006

 

Proje Adı: Naturel ve Rafine Zeytinyağlarındaki Başlıca Fenolik Bileşiklerin Nitelik ve Nicelikleri Üzerine Araştırmalar  Proje No:06-MÜH-018  Projede Çalışan Kişiler: Prof. Dr. M.Kemal Ünal- Gülbin Bozkurt,Oya Köseoğlu  Yılı: Devam ediyor

 

Proje Adı: Zeytin Yaprağındaki Başlıca Fenolik Bileşikler ve Bunların Antioksidan Kapasiteleri Üzerine Araştırmalar. Proje No:07-MÜH-028. Projede Çalışan Kişiler: Prof.Dr.M.Kemal Ünal-Bilge Saygın Yılı:2009.

 

Proje Adı: Farklı Yörelerde Yetiştirilen Gemlik Zeytininden Sofralık Siyah Zeytin Elde Edilmesi Sırasında Temel Bileşenlerinde Meydana Gelen Değişmeler Üzerine Araştırmalar  Proje No:TAGEM projesi  Projede Çalışan Kişiler: Prof.Dr.M.Kemal  Ünal- Ferişte Öztürk Güngör Proje Kaynağı:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-TAGEM  Yılı: Devam ediyor

 

Proje Adı: Ege Bölgesinde Yetişen Başlıca Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağlarının Çeşit ve   Orijininin DNA Analizleri ile Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Proje No: TAGEM projesi  Projede Çalışan Kişiler : Prof.Dr.M.Kemal Ünal-Gülbin Bozkurt. Proje Kaynağı:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-TAGEM Yılı: Devam ediyor.

 

Proje Adı: Ege Bölgesinde Yetiştirilen Başlıca Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Yağların Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etki Eden Bileşiklerin Nitelik ve Niceliklerinin Belirlenmesi  Üzerine Araştırmalar. Proje No:TAGEM projesi  Projede Çalışan Kişiler : Prof.Dr.M.Kemal Ünal-Oya Köseoğlu  Proje Kaynağı:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-TAGEM Yılı: Devam ediyor.

 

Proje Adı: Ülkemizde Üretimi Yapılan Çeşitli Kahvaltılık ve Sanayii Tipi Bitkisel Margarinlerin Bazı Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması  Proje No: 2002 / Müh 031 Projede Çalışan Kişiler: Prof. Dr. Semih Ötleş, Serap Dabanoğlu Yılı: 2005

 

Proje Adı: Bazı Bitkisel ve Yeşil Çayların Antioksidan Aktivitesi Üzerine Demleme Süresi ve Öğütme Etkisinin Araştırılması  Proje No: 2006/ Müh/ 016  Projede Çalışan Kişiler: Prof. Dr. Semih Ötleş, Ar. Gör. Özlem Çağındı Yılı: 2008

 
Tezler

Tez Adı: Basınçlı Solvent Ekstraktörü Kullanılarak Nar Kabuğu ve Çekirdeğinin Antioksidan Bileşiklerinin Su İle Ekstraksiyonu  Tez Yürütücüsü: Mustafa Çam (Doktora Tezi) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Yaşar Hışıl Yılı: 2009

 

Tez Adı: Meyve ve Sebzelerdeki Pestisit Kalıntılarının LC/MS/MS, ve GC (Çoklu-Dedektörler (µ-ECD, MSD, Dual-FPD) Sahip Gaz Kromatografisi) ile Eş-Zamanlı Tayini için Hızlı, Ucuz, Kolay, Güvenli, Etkili, Kesin (HUKGEK) Sonuç Veren Ekstraksiyon ve Analiz Yönteminin Geliştirilmesi Tez Yürütücüsü: Gıda Yük.Müh. Gözde Türköz Bakırcı (Doktora Tezi) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Yaşar Hışıl  Yılı: Devam ediyor

 

Tez Adı: İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Uçucu Yağının Destilasyon ve Süperkritik Karbondioksit (SCCO2) ile Ekstraksiyonu ve Bileşenlerinin Gaz Kromatografisi/ Kütle Spektrometresi (GC/MS) ile Analizi Tez Yürütücüsü: Mehmet Ali Ceylan (Y.Lisans Tezi) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Yaşar Hışıl Yılı: 2008

 

Tez Adı: Meyve ve Sebzelerdeki Pestisit Kalıntılarının Tayininde Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) ile Çoklu Kalıntı Analiz Yönteminin Geliştirilmesi Tez Yürütücüsü: Pelin Aksu (Doktora Tezi)  Tez Danışmanı: Prof.Dr.Yaşar Hışıl Yılı: 2007

 

Tez Adı: Kayseri Bölgesi'nde Tüketilen Gilaburu (Viburnum opulus) Meyve Suyunun    Organik Asit ve Fenolik Bileşiklerinin Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle Belirlenmesi  Tez Yürütücüsü: Mustafa Çam (Y.Lisans Tezi) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Yaşar Hışıl Yılı: 2005

 

Tez Adı: Yoğurtlarda Uçucu Lezzet Bileşiklerinin Gaz Kromatografik Analizi Tez Yürütücüsü: Ömer Faruk Acar(Y.Lisans Tezi) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Yaşar Hışıl  Yılı: 2004

 

Tez Adı: Zeytinyağındaki Pestisit Kalıntılarının Gaz Kromatografisi/Elektron Tutucu Dedektör (GC/ECD) ve Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) ile Saptanması Tez Yürütücüsü: Gözde Türköz (Y.Lisans Tezi) Tez Danışmanı: Prof.Dr.Yaşar Hışıl Yılı: 2004

 

Tez Adı: Geleneksel Fermente Ürünlerimizden Olan Bozada Biyojen Amin Varlığının Araştırılması Tez Yürütücüsü: Sırma Yeğin (Y.Lisans Tezi) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Üren Yılı: 2006

 

Tez Adı:Tarhana Üretimi ve Depolanması Süresince Biyojen Amin Oluşumunun Araştırılması  Tez Yürütücüsü: Hasan Keşkekoğlu (Y. Lisans Tezi)  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Üren Yılı: 2009

 

Tez Adı: Türkiye'de Üretilen Bazı Fermente Gıdalarda Biyojen Aminlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Tez Yürütücüsü: Özgül Özdestan (Doktora Tezi) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Üren Yılı: 2009

 

Tez Adı:Et Ürünlerinde Nitrat ve Nitrit Tayini için Spektrofotometrik Bir Yöntem Geliştirilmesi Tez Yürütücüsü: Serap Makili (Y. Lisans Tezi) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Üren Yılı: Devam ediyor

 

Tez Adı: Kumru ve Boyoz da Akrilamid Düzeylerinin Belirlenmesi Tez Yürütücüsü: Gönül Güven (Y. Lisans Tezi) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Üren Yılı: Devam ediyor

 

Tez Adı: İzmir Yöresinde Yetiştirilen Ceviz Çeşitleri ile Bunların Yağlarının Bileşimleri Üzerinde Araştırmalar. Tez Yürütücüsü: Gülnur Ölçer (Y.Lisans tezi)   Tez Danışmanı: Prof Dr .M.Kemal Ünal  Yılı:2004

 

Tez Adı: Susam Yağının Antioksidan Özellikteki Başlıca Bileşenlerinin Nitelik ve Nicelikleri Üzerine Araştırmalar  Tez Yürütücüsü: Gülbin Bozkurt  (Y.Lisans tezi)  Tez Danışmanı: Prof Dr .M.Kemal Ünal  Yılı:2006

 

Tez Adı: Zeytinden Yağ Elde Etme Sistemlerinin Zeytinyağının Kalitesi ile Acılığı Üzerine Etkileri  Tez Yürütücüsü:  Oya Köseoğlu  (Y.Lisans tezi)   Tez Danışmanı: Prof Dr .M.Kemal Ünal Yılı: 2006

 

Tez Adı: Ege Bölgesinde Yetişen Başlıca Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağlarının Çeşit ve Orijininin DNA Analizleri ile Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (Doktora Tezi) Tez Yürütücüsü: Gülbin Bozkurt (Doktora tezi) Tez Danışmanı: Prof Dr .M.Kemal Ünal Yılı: Devam ediyor

 

Tez Adı: Farklı Yörelerde Yetiştirilen Gemlik Zeytininden Sofralık Siyah Zeytin Elde Edilmesi Sırasında Temel Bileşenlerinde Meydana Gelen Değişmeler Üzerine Araştırmalar Tez Yürütücüsü: Ferişte Öztürk Güngör (Y.Lisans tezi) Tez Danışmanı: Prof Dr .M.Kemal Ünal Yılı: Devam ediyor

 

Tez Adı: Ege Bölgesinde Yetiştirilen Başlıca Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Yağların Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etki Eden Bileşiklerin Nitelik ve Niceliklerinin Belirlenmesi  Üzerine Araştırmalar. Tez Yürütücüsü: Oya Köseoğlu (Doktora Tezi) Tez Danışmanı: Prof Dr .M.Kemal Ünal Yılı: Devam ediyor 

 

Tez Adı: Naturel Ve Rafine Zeytinyağlarındaki Başlıca Fenolik Bileşiklerin Nitelik ve Nicelikleri Üzerine Araştırmalar. Tez Yürütücüsü: Elif Karadağlı (Y.Lisans tezi)   Tez Danışmanı: Prof Dr .M.Kemal Ünal  Yılı: Devam ediyor.

 

Tez Adı: Zeytin Yapraklarındaki Fenolik Maddelerin ve Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması  Tez Yürütücüsü:  Bilge Saygın  (Y. Lisans tezi)  Tez Danışmanı: Prof Dr. M. Kemal Ünal  Yılı: 2009

 

Tez Adı: Ülkemizde Üretimi Yapılan Çeşitli Kahvaltılık ve Sanayii Tipi Bitkisel Margarinlerin Bazı Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması Tez Yürütücüsü: Serap Dabanoğlu (Y. Lisans Tezi) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Semih Ötleş  Yılı:2005

 

Tez adı: Ayçiçeği, Keten Tohumu, Yulaf ve Mürdüm Eriği Kurusu ile Zenginleştirilmiş Sütlü, Acı (Bitter) ve Beyaz Çikolataların Raf Ömrü Boyunca Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Araştırılması  Tez Yürütücüsü: Ar. Gör. Özlem Çağındı (Doktora Tezi)  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Semih Ötleş  Yılı: 2009

 
Faydalı Linkler
 

http://www.sciencedirect.com

http://kutuphane.ege.edu.tr

http://www.kimyaevi.org