Program Eğitim Amaçları

1. Gıda üretim, tasarım, planlama, kalite güvence ve AR-GE alanlarında ulusal ve uluslararası işletme ve kuruluşlarda çalışmaları. 2. Lisansüstü eğitim almaları ve/veya üniversitelerde öğretim üyesi/elemanı olarak görev yapmaları. 3. Gıda işletmelerinde yönetici pozisyonlarında görev yapmaları.