Bitirme Tezi

 

Bitirme tezi konuları, güz ve bahar yarıyılları akademik takvim başlangıcından bir ay önce öğretim üyelerinden talep edilmektedir. Her öğretim üyesinin en az iki "yıllık" ve bir "dönemlik" olmak üzere toplam üç bitirme tezi yürütmesi gerekmektedir. Bitirme tezleri ile ilgili olarak uyulması gereken kurallar aşağıda verilmiştir.

 

GENEL KURALLAR

1. Öğretim üyeleri “Bitirme tezi konu bildirim formu” nu online olarak doldurulur. Bu formun bağlantısı ilgili tarihlerde öğretim üyeleri ile paylaşılır.

2. Bitirme tezi konuları, her yarıyılın akademik takviminin ikinci haftasında bölüm web sayfasında ve bölüm ilan panolarında öğrencilere ilan edilir.

3. Öğrenciler hazırlamak istedikleri bitirme tezini seçerek, danışman öğretim üyesi ile görüşüp kayıt işlemini gerçekleştirirler. İki nüsha olarak doldurulan ve danışman öğretim üyesi tarafından imzalanan “Bitirme tezi öğrenci kayıt formu” nun bir nüshası Bitirme Tezi Komisyonuna, diğeri danışman öğretim üyesine teslim edilir.

4. Bitirme tezi başına en fazla 3 öğrenci kayıt olabilir.

5. Kayıt işlemleri, ilanı takip eden bir hafta içerisinde tamamlanır.

6. Bitirme tezi kayıtlarının tamamlanmasının ardından gereksinim olması durumunda ilave konular ilan edilebilir.

7. Söz konusu yarıyılda öğrenciler tarafından kayıt olunmayan bitirme tezi konuları ilgili öğretim üyesinin isteğine bağlı olarak bir sonraki yarıyıla aktarılabilir.

8. Bitirme tezleri “Bitirme tezi yazım kuralları” dikkate alınarak toplam 2 nüsha olarak hazırlanır. Bu iki nüshadan biri Bitirme tezi arşivine, diğeri tez danışmanı öğretim üyesine teslim edilir.

9. Bitirme tezini tamamlayan her grup, “Poster hazırlama kuralları”na göre hazırladıkları posterlerini ve konu ile ilgili hazırlayacakları sözlü sunumlarını bölüm başkanlığı tarafından belirlenecek yer ve tarihte sunarlar.

10. Tamamlanmış bitirme tezleri kayıt altına alınarak, bölümde arşivlenir. Tamamlanmış bitirme tezi listeleri bölüm web sayfasında sunulur.